Zoekresultaten  1-10 van de 105 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Noodzakelijke informatie paragraaf kapitaalgoederen

  In dit document leest u enkele suggesties voor verbetering van de kwaliteit van de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Paragrafen in een duaal bestel

  Hoe kunt u als raadslid of lid van Provinciale Staten méér uit de paragrafen van de begroting en jaarverslag halen? Paragrafen in een duaal bestel (PDF | 25 pagina's | 276 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Improven Uniform Control Framework

  Handreiking voor het ontwikkelen van interne controle frameworks bij gemeenten en provincies. Het document geeft gemeenten en provincies op hoofdlijnen inzicht in hoe ze kunnen nadenken over het voor hen meest passende interne controleraamwerk. Handreiking Improven Uniform Control Framework (PDF | 24 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelrapportage I en III beleidsdoorlichting artikel 8 Koninkrijksrelaties

  Dit is een deelrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 8 van de begroting Koninkrijksrelaties ‘Wederopbouw op de Bovenwindse Eilanden’. Het betreft het herstel van basisvoorzieningen en infrastructuur in Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba op niveaus, die bestonden voor de orkanen Irma, Jose en Maria die de eilanden in september 2017 troffen. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

  Minister Knops reageert op vragen en opmerkingen over de wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden

  In deze handreiking wordt in zes stappen beschreven hoe decentrale overheden tot een keuze voor een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsvorm kunnen komen. Deze samenvatting is in het bijzonder bedoeld voor raadsleden, statenleden, wethouders, gedeputeerden, burgemeesters en commissarissen van de Koning die geconfronteerd worden met vraagstukken rond de keuze tussen publiek- en privaatrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen - Iv3 informatievoorschrift gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2023

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Iv3-informatievoorschrift 2023 provincies

  Hier vindt u de Iv3 informatievoorschriften 2023 voor provincies. Iv3-informatievoorschrift 2023 provincies (PDF | 64 pagina's | 553 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen gesteld tijdens eerste termijn begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

  Antwoorden op een deel van de Kamervragen die zijn gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties. Antwoorden op Kamervragen gesteld tijdens eerste termijn begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties (PDF | 26 pagina's | 232 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en antwoorden over Begroting 2022 Binnenlandse Zaken VII

  Antwoorden op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over de Ontwerpbegrotingen 2022 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

  Bekijk document gepubliceerd op