Zoekresultaten  1-10 van de 952 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ondernemenverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over overtreding Arbowet door PostNL

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Kerstens (PvdA) over “Overtreding van de Arbowet door PostNL”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief motie Ulenbelt over zzp-ers

  Brief van staatssecretaris De Krom (SZW) aan de Tweede Kamer met zijn reactie op de motie Ulenbelt. In deze motie wordt de regering gevraagd het periodieke onderzoek over arbeidsomstandigheden van werknemers uit te breiden met een onderzoek naar arbeidsomstandigheden van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en daarover te rapporteren in de Arbobalans.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met actuele stand van zaken 'Fit for 55'-pakket van de Europese Commissie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer wat de recente ontwikkelingen in Oekraïne betekenen voor de kabinetsappreciatie van de Europese voorstellen binnen het ‘Fit for 55’-pakket die gericht zijn op herziening en herschikking van de EU-richtlijn en -verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof (“Waterstof en gas decarbonisatiepakket”).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Raad voor Concurrentievermogen

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de Raad voor Concurrentievermogen van 1 en 2 december 2022. De vragen zijn in een Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over stilleggen fabrieken in verband met hoge energieprijzen

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op Kamervragen over de berichten ‘Fabrieken worden stilgelegd door energieprijzen en dat gaan we merken’ en ‘Europese metaalbedrijven vrezen permanente sluiting van fabrieken’. Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek fiscale regelingen

  Een rapport over het onderzoek naar fiscale regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht voortgang acties kosten REACH voor het MKB

  Overzicht van de voortgang van acties uit de brief van staatssecretaris Mansveld (IenM) van februari 2015 over de kosten van de REACH-verordening voor het mkb.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang aanpak kosten REACH voor het MKB

  Staatssecretaris Mansveld (IenM) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de motie Dijkstra over de aanpak van de kosten van de REACH-verordening voor het mkb.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragenlijst webmodule inclusief aanneming van werk

  Vragenlijst die wordt gebruikt bij de webmodule voor zelfstandigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie. Dit besluit is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op