Zoekresultaten  1-10 van de 116 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Begrotingverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Jaarrekening RIVM 2020 en controleverklaring ADR

  Jaarrekening over 2020 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), met de controleverklaring van de Auditdienst Rijk (ADR). Jaarrekening RIVM 2020 en controleverklaring ADR (PDF | 28 pagina's | 1,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij de kamerbrief over experiment regelarme instellingen

  Bijlagen bij Kamerbrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over experiment regelarme instellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport Ministerie van VWS 2021

  Tussenrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) met uitkomsten van onderzoeken naar het financieel beheer bij het ministerie van VWS. Het gaat onder meer over verantwoording van (een deel van) de uitgaven voor de bestrijding van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dossieronderzoek assurance DV risicoverevening over 2018

  Probleemsignalerend onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar het assurance-rapport en het onderliggende dossier om de minister van VWS te ondersteunen bij het besluit om de wettelijk vereiste goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de definitieve risicovereveningsbijdrage 2018 van het Zorginstituut Nederland (ZIN).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport oktober 2020 - Ministerie van VWS

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de belangrijkste uitkomsten van onderzoeken tot nu toe in het kader van de wettelijke taak over 2020 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De onderzoeken bevinden zich in wisselende stadia van uitvoering. De definitieve bevindingen, die in maart 2021 worden gerapporteerd in het auditrapport 2020, kunnen daarom afwijken van de tussentijdse uitkomsten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementletter RIVM 2022

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) waarin de bevindingen uit de interim-controle 2022 worden samengevat en wordt ingegaan op de voorgang van de bevindingen uit het auditrapport RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 2021 en de aandachtspunten voor de jaarafsluiting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2021

  Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rijksbegroting 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2015

  Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Rijksjaarverslag 2015

  Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk XVI van de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op