Zoekresultaten  1-10 van de 129 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Dienstensectorverwijder
 • Resultaten onderzoek Psychosociale Arbeidsbelasting bij TNT Post Productie BV door ARBONED en voorgestelde aanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De toekomst van de trustsector

  Dit rapport onderzoekt de vraag of bij trustdienstverlening de integriteit voldoende is te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UPD bij Sandd in goede handen

  De universele postdienst (UPD) vormt een belangrijke publieke voorziening. Het voortbestaan hiervan dient te worden veiliggesteld op een wijze die kwaliteit, een aanvaardbaar serviceniveau en betaalbaarheid alsmede duurzaamheid, veiligheid en werkgelegenheid waarborgt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technical feasibility study on coexistence of private IMT networks and satellite ground stations in the 3800-4200 MHz band and interference study on radar altimeters in the 4200-4400 MHz band

  TNO heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een studie uitgevoerd naar de mogelijkheid om lokale mobiele telecomnetwerken onder te brengen in de 3800-4200 MHz frequentieband. TNO heeft onderzocht onder welke voorwaarden dit mogelijk is zonder het bestaand gebruik door satellietgrondstations in dezelfde band en het bestaande gebruik door radarhoogtemeters in de daarboven gelegen band te verstoren. Dit rapport is in het Engels met een Nederlandse samenvatting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsvoorstellen Financiën - januari 2023

  Het kwartaaloverzicht van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • The Climate Commitment of the Dutch Financial Sector: Progress Report 2022 - part 1

  Dit rapport beschrijft de voortgang van het meten van en rapporteren over het CO2-gehalte in portefeuilles en actieplannen van de deelnemende instellingen aan het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reserveprijs veiling commerciële radiolicenties

  Advies  voor de reserveprijzen in de veiling van de gekoppelde FM- en DAB+-vergunningen voor landelijke commerciële radio. Voor de veiling van de landelijke commerciële radiovergunningen is namelijk een reserveprijs nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector: Voortgangsrapportage 2022 - deel 1

  Dit rapport beschrijft de voortgang van het meten van en rapporteren over het CO2-gehalte in portefeuilles en actieplannen van de deelnemende instellingen aan het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie PSD2

  Dit rapport onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van de implementatie van de herziene Richtlijn betaaldiensten (Payment Services Directive, PSD2) in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controle en advies bij accountantsorganisaties

  Onderzoek naar de effecten van een audit-only model voor Nederland. Een audit-only model houdt in dat binnen accountantsorganisaties het gedeelte van de onderneming dat zich bezighoudt met de wettelijke controle op afstand komt te staan van het gedeelte van de onderneming dat zich bezighoudt met andere dienstverlening.

  Bekijk document gepubliceerd op