Zoekresultaten  1-10 van de 10 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Dienstensectorverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over bankzaken op Saba

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over bankzaken op Saba. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Van den Berg en Van Dijk (beiden CDA). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel Audit Quality Indicators

  Voorstel Audit Quality Indicators Kwartiermakers Toekomst Accountancysector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Financieringslastnormen 2022

  Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) adviseert over de maximale financieringsruimte van huishoudens en daarvan afgeleid de maximale hypotheek die huishoudens kunnen krijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief hypotheeknormen 2022

  Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de jaarlijkse actualisering van de leennormen voor hypothecair krediet. Ook gaat de minister in op de motie-Jansen over de effecten van een verdere verlaging van de wegingsfactor voor studieschulden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpassing Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  Minister Van Veldhoven en minister Hoekstra informeren de Tweede Kamer over een wijziging in de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), waarmee het NHG-product moet gaan voldoen aan de gestelde voorwaarden voor garanties in de bancaire regels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen hypotheek tweeverdieners

  Antwoorden van minister Donner (BZK), mede namens minister De Jager (Fin), op vragen van de Kamerleden Lucassen en Van Dijck (beiden PVV) over het bericht dat tweeverdieners veel minder hypotheek krijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport start van de pilots

  Rapport Introductie: authenticatie en eID.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting

  De werkgroep evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting concludeert dat het de voorkeur geniet te kiezen voor afschaffing van de macronorm. De afgelopen jaren heeft de norm vooral geleid tot bestuurlijke drukte. De norm heeft in de ogen van de werkgroep niet bijgedragen aan de gematigde lastenontwikkeling, daar de besluitvorming over tarieven in gemeenten in de eerste plaats geënt is op lokale afwegingen. De macronorm speelt daarin geen rol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Evaluatie Bureau ICT-toetsing (BIT)

  Rapport Evaluatie Bureau ICT-toetsing (BIT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Co-existentie van 5G mobiele netwerken met C-band satelliet interceptie in Burum

  Bekijk document gepubliceerd op