Zoekresultaten  11-20 van de 1.350 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Dienstensectorverwijder
 • Kamerbrief inzake Kamervragen over kleine verzekeraars

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede kamer antwoorden op Kamervragen over onderlinge waarborgmaatschappijen en de proportionaliteit van het toezicht op deze verzekeraars.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het uitblijven van een akkoord met de Franse staat omtrent de aandelenaankoop van Air France–KLM

  Minister Hoekstra beantwoordt, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Kamervragen over het uitblijven van een akkoord met de Franse staat over de waarborging van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France–KLM.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Tweede kamer mbt BNC-fiche drie voorstellen voor verordeningen van de Europese commissie

  Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer een uitstelbrief voor drie voorstellen voor verordeningen van de Europese commissie; een EU-classificatiesysteem, verplichtingen en openbaarmakingseisen voor beleggers en low-carbon benchmarks.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief AO Fintech 17 maart

  Minister Dijsselbloem van Financien stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen uit het algemeen overleg van 17 maart jl. De vragen gaan over de aanpak en afhandeling van cybercrime, het waarborgen van de privacy en het herkenbaarder maken van betaal-afschrijvingsinformatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijzigingswet financiële markten 2014

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de Wijzigingswet financiële markten 2014. Hierin wordt de algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners wettelijk vastgelegd. Hiermee wordt gewaarborgd dat instellingen in het belang van de klant handelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • UPD bij Sandd in goede handen

  De universele postdienst (UPD) vormt een belangrijke publieke voorziening. Het voortbestaan hiervan dient te worden veiliggesteld op een wijze die kwaliteit, een aanvaardbaar serviceniveau en betaalbaarheid alsmede duurzaamheid, veiligheid en werkgelegenheid waarborgt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen financiële fragmentatie Europa

  Minister Dijsselbloem van Financiën laat in reactie op vragen over fragmentatie van het Europese bankenlandschap aan de Tweede Kamer weten het belang te onderschrijven van het waarborgen van een gepast evenwicht tussen het vrije verkeer van kapitaal en het adequaat kunnen adresseren van de risico’s die met deze overdrachten gepaard kunnen gaan. Dit is ook een van de doelstellingen van de bankenunie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief FinTech-ontwikkelingen

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over de technologische innovaties die de financiële sector zullen beïnvloeden. Het gaat over de kansen en de risico’s die FinTech-ontwikkelingen met zich meebrengen. Ook worden drie belangrijke (beleids)sporen beschreven: het wegnemen van mogelijke knelpunten, het waarborgen van de veiligheid van de financiële sector en het aangrijpen van nieuwe kansen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel over de afwikkeling van banken

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de afwikkeling van banken. Dit wetsvoorstel voorziet in instrumenten en bevoegdheden om tijdig genoeg in een falende instelling te kunnen ingrijpen of deze zonodig op een ordentelijke wijze af te kunnen wikkelen om zo de continuïteit van de kritieke financiële en economische functies van de instelling te waarborgen en tegelijkertijd de gevolgen van het falen van een instelling voor de economie en het financiële systeem tot een minimum te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de aanpak van flitshandel

  Minister Dijsselbloem van Financiën laat de Tweede Kamer weten dat er voor handelsplatformen voorwaarden gelden die een gelijk speelveld wat betreft de handel in financiële instrumenten waarborgen. De toezichthouder AFM ziet er op toe dat deze regels worden nageleefd. De afgelopen jaren is veelvuldig en uitgebreid onderzoek gedaan naar High Frequency Traders. Deze onderzoeken hebben hun weerslag gehad in regelgeving, in het bijzonder MiFID-II.

  Bekijk document gepubliceerd op