Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijsvoorzieningenverwijder
 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel studievoorschot hoger onderwijs

  Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord studievoorschot hoger onderwijs

  Nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

  Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij eerste monitorrapportage studievoorschot

  Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de monitorrapportage 2015 over de ontwikkelingen in studiekeuze, studiegedrag en studiefinanciering in het jaar 2015. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lessons Learned vanuit het Programma Vernieuwing Studiefinanciering

  Dit rapport is het sluitstuk van een weloverwogen auditprogramma over 7 jaar uitvoering van het Project Vernieuwing Studiefinanciering (PVS). In dit auditprogramma is door verschillende onafhankelijk deskundigen grondig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van (tussen)producten en het beheersing van PVS. In december 2017 leverde de Auditdienst Rijk het evaluatierapport over het programma op. Waar het evaluatierapport inzicht gaf in de mate van realisatie van specificaties, doelstellingen en baten van PVS, kijkt het lessons learned onderzoek terug naar het doorlopen voortbrengingsproces. Het geeft antwoord op de vragen welke dilemma's de betrokkenen hebben moeten trotseren, op welke manier zij dit hebben gedaan, en in hoeverre zij dit achteraf gezien als succesvol ervaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitorrapportage studievoorschot

  De monitorrapportage 2015 over de ontwikkelingen in studiekeuze, studiegedrag en studiefinanciering in het jaar 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over telefonische bereikbaarheid van DUO

  Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Nationale ombudsman een brief over de telefonische bereikbaarheid van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief over aflossing studieschuld oud-studenten op Curaçao

  Minister Van Engelshoven reageert op een brief van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van Curaçao over knelpunten bij het innen van studieschulden bij oud-studenten in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over studenten met een beperking die nog steeds te weinig studietoeslag krijgen

  Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over studenten met een beperking die nog steeds te weinig studietoeslag krijgen. De vragen zijn gesteld door de leden Werner en Peters (beiden CDA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het studievoorschot

  Naar een nieuw stelsel van studiefinanciering en een ambitieuze onderwijsagenda.

  Bekijk document gepubliceerd op