Zoekresultaten  1-10 van de 11 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Hoger onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Groen onderwijs in beweging

  Resultaten van een onderzoek naar het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor het groen onderwijs van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onderzoek richt zich onder meer op de vraag aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de verworvenheden en kwaliteiten van het groen onderwijs bij een eventuele overheveling te behouden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  Met deze strategische agenda zet minister Bussemaker (OCW) de koers uit voor het hoger onderwijs voor de komende 10 jaar. De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 (PDF | 100 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisinvesteringsagenda 2010

  “Onderwijs en kennis hebben geen vijanden, maar te weinig echte vrienden”, zegt Alexander Rinnooy Kan, SER voorzitter en voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform, met het uitkomen van de derde evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda(KIA). “Juist de komende jaren hebben onderwijs, onderzoek en ondernemerschap echte vrienden nodig”. De KIA laat zien hoe Nederland er voor staat als kennisintensief land. Rinnooy Kan: “Helaas constateren we voor het derde achtereenvolgende jaar dat er maar sporadisch vooruitgang is geboekt. We benutten nog steeds lang niet al het talent dat in Nederland beschikbaar is. De afstand tot onze naaste concurrenten, Duitsland en Scandinavië, is verder opgelopen. Het doel om tot de top 5 te behoren raakt daarmee verder uit zicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De waarde(n) van weten: Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  Met deze strategische agenda zet minister Bussemaker (OCW) de koers uit voor het hoger onderwijs voor de komende 10 jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Review activiteitenplan Meer Betere Bèta’s

  Midterm review van het activiteitenplan Meer Betere Bèta’s (MBB), over het proces en de opbrengsten op het terrein van bèta/techniek voor het primair en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een succesvolle stap

  Eindrapportage Commissie Breimer over implementatie sectorplan natuur- en scheikunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie eerste openstelling van de regeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniek

  De evaluatie gaat in op de huidige arbeidsmarkt en de mate waarin arbeidsmarktkrapte een rol speelt bij de onderbenutting van de regeling, de potentiële doelgroep en ervaringen met de eerste openstelling van de regeling ‘omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniek’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Techniekpact 2020

  Het Techniekpact is op 13 mei 2013 gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden. Hierin staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Techniekpact 2020

  Het Techniekpact is op 13 mei 2013 gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden. Hierin staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gratis maakt nog niet goed(koop)

  Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken

  Bekijk document gepubliceerd op