Zoekresultaten  1-20 van de 226 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Hoger onderwijsverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Bijlage 6 - Onderzoek ADR Waarborgen Projectcode 1043 (werking)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van feitelijke bevindingen Waarborgen Projectcode 1043

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft een onderzoek verricht naar de opzet en het bestaan van de door de Belastingdienst opgestelde en versterkte waarborgen rond projectcode 1043. Deze projectcode maakt deel uit van de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar het proces van totstandkoming van eindprocessen-verbaal FIOD

  Doel van de audit is meer inzicht te krijgen in de opzet en werking van de kwaliteitswaarborgen in de totstandkoming van het eindproces-verbaal. De ADR concludeert dat de FIOD organisatorische en technische maatregelen heeft getroffen om de kwaliteit van het eindproces-verbaal te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Review accountantscontrole financiële verantwoording 2019 van CEA, WBF, NBM en NLFI

  De Auditdienst Rijk heeft reviews uitgevoerd op de door publieke accountantskantoren uitgevoerde accountantscontrole voor 4 instellingen over het jaar 2019. Het gaat om de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF), het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars (NBM) en NL Financial Investment (NLFI). Review accountantscontrole financiële verantwoording 2019 van CEA, WBF, NBM en NLFI (PDF | 13 pagina's | 2,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport ziekteverzuim ministerie van Financiën

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar het ziekteverzuim binnen het ministerie van Financiën. Het doel is inzicht te geven in de huidige sturing op verzuim en de bijdrage van de ingezette acties om het ziekteverzuim terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Half vol of half leeg? Eindrapportage microbelevingsmonitor regeldruk 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen Quick scan monitoring PPS De Knoop Utrecht 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een assuranceonderzoek naar het systeem van registratie en afhandeling van meldingen over het facilitair beheer van Rijkskantoor 'De Knoop' in Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring PPS Kempkensberg Groningen 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Kempkensweg in Groningen. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2020

  Het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor in Doetinchem is ingericht op basis van het samenwerkingsmodel publiek-private samenwerking (PPS). De Auditdienst Rijk heeft onderzocht of het monitoringsproces voor de prestatie-eisen die zijn afgesproken goed heeft gewerkt in 2020. Assurancerapport Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2020 (PDF | 18 pagina's | 4,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Hamburgerbroeklaan in Doetinchem. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Regeldruk Bedrijven, april 2010

  Met de val van het kabinet Balkenende IV is deze rapportage de laatste over het programma Regeldruk Bedrijven. In de rapportage wordt niet alleen ingegaan op de voortgang van de concrete acties, maar ook inzicht gegeven in de eindstand van de diverse onderdelen van het programma. In onderstaande tabel wordt de realisatie van het kabinet afgezet tegen de doelstellingen en wordt een doorkijk gegeven naar de verwachtingen voor 2011 en later.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belevingsmonitor Regeldruk 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organisatiebesluit, mandaatbesluit, mandaatregister en instellingsbesluit ministerie van Financiën - Organisatiebesluit (versie 1 april 2023)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022

  Jaarverslag over 2022  van Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de recente rechterlijke uitspraken aangaande het toeslagenschandaal en het verzoek niet in hoger beroep te gaan

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) geeft antwoord op vragen over de recente rechterlijke uitspraken aangaande het toeslagenschandaal en het verzoek niet in hoger beroep te gaan. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Literatuuronderzoek Responsive Regulation: voorbij de handhavingspiramide - literatuuronderzoek-responsive-regulation.pdf

  Deze literatuurstudie is een wetenschappelijke verkenning van Responsive Regulation, of ‘responsieve handhaving’ en biedt een theoretische basis om verdere vraagstukken over responsiviteit te verkennen. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de betekenis en reikwijdte van responsiviteit voor de Belastingdienst. Het onderzoek is 1 van de bouwstenen om de aansluiting bij de samenleving te verstevigen. Een goede verbinding met de samenleving betekent dat de Belastingdienst ontvankelijk en betrokken is en responsief kan inspelen op de verwachtingen van de maatschappij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2022 Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke Kamervragen over het bericht 'Belastingmedewerkers gedumpt op de drempel: ’Toeslagenaffaire verbaast me niks, ze liegen tot het bittere einde’'

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Belastingmedewerkers gedumpt op de drempel: ’Toeslagenaffaire verbaast me niks, ze liegen tot het bittere einde’'. Het Tweede Kamerlid  Eppink (JA21) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over bericht dat ministerie van Financiën grote invloed had op hoogleraarsplek Erasmus Universiteit

  Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt vragen over het bericht dat het ministerie van Financiën grote invloed had op een hoogleraarsplek van de Erasmus Universiteit. De vragen zijn van de Kamerleden Kwint en Jasper van Dijk (beiden SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie DEF 2e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2022 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie (DEF). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl. Overzicht rapporten ministerie DEF 2e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links) (PDF | 13 pagina's | 182 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op