Zoekresultaten  801-810 van de 821 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Hoger onderwijsverwijder
 • Evaluatie experimenten leeruitkomsten deeltijd en duaal hoger onderwijs

  Het rapport evalueert 2 samenhangende experimenten in het deeltijdse en duale hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) die lopen sinds 2016. Het gaat om een experiment met leeruitkomsten en een experiment met vraagfinanciering. Doel hiervan is om het deeltijdse en duale hoger onderwijs flexibeler, aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor volwassenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stelselrapportage 2013 - Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  Eerste jaarlijkse monitorrapport over de voortgang van het proces van profilering en kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs en onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis- en Innovatie-agenda 2011-2020

  Bijna dertig organisaties uit de kenniswereld en het bedrijfsleven, waaronder VNO-NCW, de FNV en CNV, hebben een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda gelanceerd. Deze zogeheten KIA-coalitie zet het werk voort van het onlangs opgeheven Innovatieplatform dat eerder de kennisinvesteringsagenda 2006-2016 uitgaf. Doel van de KIA-coalitie is om Nederland terug te brengen in de mondiale top 5 van hoogwaardige kennislanden. Gekozen is voor een nieuwe naam om uit te drukken dat er niet alleen investeringen nodig zijn maar ook acties genomen moeten worden en resultaten geboekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindevaluatie experiment promotieonderwijs

  De rapportage beschrijft de Eindevaluatie van het experiment promotieonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Beleidsmaatregelen 2017-2018

  Deze monitor volgt de ontwikkelingen in het hoger onderwijs aan de hand van een groot aantal indicatoren uit verschillende databases.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Twintig jaar TIMMS

  Ontwikkelingen in leerlingprestaties in de exacte vakken in het basisonderwijs in 1995-2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 24724, nr. 201 - Studiefinanciering

  Studiefinanciering; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 4 april 2022, over hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Studiesucces en -ervaringen van studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk

  Rapport over achterblijvende studieresultaten van Caribische studenten in het (Nederlandse) middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, de oorzaken daarvan en mogelijke oplossingen daarvoor. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministers van onderwijs van Aruba, Curaçao, St. Maarten en Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Beleidsmaatregelen 2014

  Deze monitor schetst een beeld van de ontwikkelingen in studiekeuze en studiegedrag van studenten in het hoger onderwijs die mogelijk gerelateerd zijn aan beleidsmaatregelen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Education at a Glance 2022 OECD Indicators

  Jaarlijkse rapportage van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het jaar 2022. Het rapport bevat gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen. Het geeft informatie over de positie van het Nederlandse onderwijsstelsel in vergelijking met andere landen.

  Bekijk document gepubliceerd op