Zoekresultaten  821-830 van de 849 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Hoger onderwijsverwijder
 • Eindevaluatie experiment flexstuderen

  De eindevaluatie beoordeelt het experiment flexstuderen op 5 instellingen voor hoger onderwijs. Het experiment startte in 2017.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitbreiding studievoorschot naar nieuwe doelgroepen

  Resultaten van een onderzoek naar de behoefte aan een uitbreiding van het studievoorschot naar nieuwe doelgroepen om leven lang leren te stimuleren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • In- en doorstroommonitor 2008-2017

  De Inspectie van het Onderwijs brengt in dit rapport de instroom in en de doorstroom binnen het hoger onderwijs in beeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie experimenten leeruitkomsten deeltijd en duaal hoger onderwijs

  Het rapport evalueert 2 samenhangende experimenten in het deeltijdse en duale hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) die lopen sinds 2016. Het gaat om een experiment met leeruitkomsten en een experiment met vraagfinanciering. Doel hiervan is om het deeltijdse en duale hoger onderwijs flexibeler, aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor volwassenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning effect studievoorschot op instroom meerjarige masters tekortsectoren

  Verkennend rapport of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor meerjarige masters in tekortsectoren als straks de basisbeurs plaatsmaakt voor het studievoorschot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stelselrapportage 2013 - Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  Eerste jaarlijkse monitorrapport over de voortgang van het proces van profilering en kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs en onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis- en Innovatie-agenda 2011-2020

  Bijna dertig organisaties uit de kenniswereld en het bedrijfsleven, waaronder VNO-NCW, de FNV en CNV, hebben een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda gelanceerd. Deze zogeheten KIA-coalitie zet het werk voort van het onlangs opgeheven Innovatieplatform dat eerder de kennisinvesteringsagenda 2006-2016 uitgaf. Doel van de KIA-coalitie is om Nederland terug te brengen in de mondiale top 5 van hoogwaardige kennislanden. Gekozen is voor een nieuwe naam om uit te drukken dat er niet alleen investeringen nodig zijn maar ook acties genomen moeten worden en resultaten geboekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving (nulmeting)

  Nulmeting van het onderzoek naar de effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over Onderwijsverslag 2012-2013

  Antwoorden van minister Bussemaker (OCW), mede namens staatssecretaris Dijksma (EZ), op vragen van de vaste commissie voor OCW in de TWeede Kamer over het Onderwijsverslag 2012-2013 van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Beleidsmaatregelen 2017-2018

  Deze monitor volgt de ontwikkelingen in het hoger onderwijs aan de hand van een groot aantal indicatoren uit verschillende databases.

  Bekijk document gepubliceerd op