Zoekresultaten  1-20 van de 52 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Hoger onderwijsverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over overtreding Arbowet door PostNL

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Kerstens (PvdA) over “Overtreding van de Arbowet door PostNL”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief motie Ulenbelt over zzp-ers

  Brief van staatssecretaris De Krom (SZW) aan de Tweede Kamer met zijn reactie op de motie Ulenbelt. In deze motie wordt de regering gevraagd het periodieke onderzoek over arbeidsomstandigheden van werknemers uit te breiden met een onderzoek naar arbeidsomstandigheden van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en daarover te rapporteren in de Arbobalans.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het SER-advies Handmade in Holland

  Kabinetsreactie op het SER-advies Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SER Advies Werk maken van scholing

  Werk maken van scholing, advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de postinitiële scholingsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket

  Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) informeert de Tweede Kamer over het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. In deze brief wordt vooral ingegaan op het stimuleren van duurzame arbeidsrelaties en het reguleren van flexibele arbeid waaronder het werken met of als zzp’er(s). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen IBO ZZP

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief motie over arbeid onder gezag

  De heer Ulenbelt heeft bij motieverzocht om bij vaststelling van ‘arbeid onder gezag’ door de Inspectie SZW, die signalen door te laten geven aan de Belastingdienst zodat de Belastingdienst de arbeidsrelatie kan beoordelen. In deze brief reageert minister Asscher (SZW) op deze motie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen Tozo

  Staatssecretaris Van Ark reageert op verslag schriftelijk overleg Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over SER-advies Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden

  Staatssecretaris De Krom (SZW) zendt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het SER-advies ‘Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen (CDA) over bericht 'Wildgroei flexmakelaars vormt toenemend risico voor zzp'ers'

  Antwoorden van minister Koolmees op de Kamervragen van het lid Palland (CDA) over het bericht “Wildgroei flexmakelaars vormt toenemend risico voor zzp'ers”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over rapport 'Zelfstandigen over de drempel'

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt een reactie aan de Nationale ombudsman over het rapport ‘Zelfstandigen over de drempel’, een onderzoek onder 10 gemeenten naar de laagdrempeligheid van de gemeentelijke toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op zwartboek over schijnzelfstandigen in de bouw

  Reactie van staatssecretaris De Krom (SZW), mede namens minister Verhagen (EL&I), op het zwartboek van de aannemersfederatie Nederland (AFNL) over werkloosheid en valse concurrentie in de bouw door schijnzelfstandigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel inkomensondersteuning AOW en intrekking MKOB

  Voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

  Onderzoek naar welke omstandigheden selectie, moreel risico en gedragseconomische mechanismen zich zullen voordoen bij een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in een hybride verzekeringsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie kabinet op moties over AOW-hiaat arbeidsongeschikte ZZP-ers

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt haar reactie namens het kabinet over 2 moties over het AOW-hiaat van arbeidsongeschikte ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel). Beide moties zijn ingediend door de Tweede Kamerleden Leijten (SP) en Peters (CDA). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van vragen en antwoorden - lijst 2

  Lijst van vragen en antwoorden naar aanleiding van het jaarverslag van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV-1) over het jaar 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het rapport ‘Zelfstandigen over de drempel’ van de Nationale Ombudsman

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het rapport ‘Zelfstandigen over de drempel’ van de Nationale Ombudsman'. De vragen zijn gesteld door het lid Ceder (ChristenUnie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van vragen en antwoorden - lijst 1

  Lijst van vragen en antwoorden naar aanleiding van het jaarverslag van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) over het jaar 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over reactie op brief LOSR over samenloop regelingen en effect op toeslagen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over 'Reactie op brief Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) over samenloop regelingen en effect op toeslagen'. Het Tweede Kamerlid Maatoug (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op