Zoekresultaten  1-10 van de 668 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Stoffenverwijder
 • Relaties tussen de hoeveelheid stikstofdepositie en de kwaliteit van habitattypen

  Onderzoek naar hoe groot het schadelijke effect is bij een beperkte en bij een grote overschrijding van het kritische niveau waarboven schade aan de natuur kan optreden door stikstofdepositie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Aanpak kosten REACH voor het MKB

  Het rapport beschrijft de aanpak die Rijksoverheid en VNO-NCW hebben ontwikkeld om het voor midden- en kleinbedrijf (MKB) makkelijker te maken om te voldoen aan de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen (REACH). Een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) had uitgewezen dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) relatief hoge kosten moet maken om te voldoen aan REACH.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met appreciatie evaluatie Europese stoffenverordening REACH

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de hoofdpunten van de mededeling van de Europese Commissie (EC). De mededeling ging over de werking en evaluatie van de Europese verordening REACH. Deze gaat over het op de markt brengen van chemische stoffen. Zij stuurt haar appreciatie mee met de brief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak kosten REACH voor het MKB

  Staatssecretaris Mansveld (IenM) informeert de Tweede Kamer over de aanpak om het voor midden- en kleinbedrijf makkelijker te maken om te voldoen aan de  Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen (REACH-verordening).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verwerking chroom-6-houdend schroot en de werkwijze van Rijkswaterstaat

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de verwerking van chroom-6-houdend staalschroot dat afkomstig is van Rijkswaterstaatobjecten. Hij gaat daarbij in op de rol van Rijkswaterstaat bij de veilige verwerking van dit schroot. Daarnaast beantwoordt hij Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Giftig staal Rijkswaterstaat ging stiekem naar de ovens van Tata'. De Tweede Kamerleden Mulder en Van der Molen (CDA) hadden hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie kabinet op publieke consultatie evaluatie REACH

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt het antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese Commissie over de evaluatie van de REACH-verordening naar de Tweede Kamer. REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Ontwerpen emissiearme biologische varkensstallen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten van verschillende onderzoeken

  Resultaten van verschillende onderzoeken in relatie tot de aanpak van de uitstoot van stikstof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van lid Van Kent over het bericht dat illegale schoonmaakmiddelen gebruikt worden in de luchtvaartindustrie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenanalyse gegaste lading

  De ketenanalyse bevat een analyse van de gehele transportketen van ladingen granen, diervoeder en grondstoffen hiervoor. Het gaat om ladingen die gegast zijn met bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte.

  Bekijk document gepubliceerd op