Zoekresultaten  1-10 van de 30 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Europese zakenverwijder
 • Fiche 3: Richtlijn en verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof ('Waterstof- en gasdecarbonisatiepakket')

  Fiche (document) van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Dit gaat over voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe wetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1: Richtlijnen standaarden gelijke behandelingsinstanties

  Voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad betreffende normen voor organen voor gelijke behandeling in arbeid en beroep.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 2 - Richtlijn betreffende aanpassing civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie

  Fiche 2 over de richtlijn aanpassing van de civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1: Richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie

  Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen over de Richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie. Fiches van de werkgroep BNC bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan EU niet-begeleide minderjarigen (2010 – 2014)

  De Europese Commissie en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) hebben in juni 2010 een actieplan voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen vastgesteld. Het doel van het Europese actieplan is tot een gemeenschappelijke Europese aanpak te komen. De implementatie van het actieplan is gaande.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 3 Herziening Richtlijn energiebelastingen

  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de Unieregeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (herschikking).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 8 Herziening richtlijn EU ETS Luchtvaart en CORSIA

  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de bijdrage van luchtvaart aan de economie-brede emissiereductiedoelstelling van de Unie en de implementatie van een mondiale marktgerichte maatregel. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de notificatie van CO2-compensatie door luchtvaartmaatschappijen uit de Unie in relatie tot de mondiale marktgerichte maatregel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 3 Richtlijn beloningstransparantie en handhavingsmechanismen voor gelijke beloning mannen en vrouwen

  Fiche (document) van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en handhavingsmechanismen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 5 - Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 7 Wijziging richtlijn erkenning beroepskwalificaties binnenvaart

  Fiche (document) van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) met een voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/2397 wat betreft de overgangsmaatregelen voor de erkenning van certificaten van derde landen.

  Bekijk document gepubliceerd op