Zoekresultaten  1-10 van de 46 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Europese zakenverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Fiche 3: Richtlijn en verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof ('Waterstof- en gasdecarbonisatiepakket')

  Fiche (document) van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Dit gaat over voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe wetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1: Richtlijnen standaarden gelijke behandelingsinstanties

  Voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad betreffende normen voor organen voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. Fiche 1: Richtlijnen standaarden gelijke behandelingsinstanties (PDF | 9 pagina's | 236 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1: Richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie

  Fiche (document) van de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen over de Richtlijn en aanbeveling strategische rechtszaken tegen publieke participatie. Fiches van de werkgroep BNC bevatten informatie over voorstellen voor wetgeving en/of mededelingen van de Europese Commissie (EC). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geïmplementeerde richtlijnen 2020 – 4e kwartaal

  Bijlage met overzicht over de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in het 4e kwartaal van 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van EZK

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 2 - Richtlijn betreffende aanpassing civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie

  Fiche 2 over de richtlijn aanpassing van de civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie. Fiche 2 - Richtlijn betreffende aanpassing civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie (PDF | 10 pagina's | 225 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 8 Herziening richtlijn EU ETS Luchtvaart en CORSIA

  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de bijdrage van luchtvaart aan de economie-brede emissiereductiedoelstelling van de Unie en de implementatie van een mondiale marktgerichte maatregel. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de notificatie van CO2-compensatie door luchtvaartmaatschappijen uit de Unie in relatie tot de mondiale marktgerichte maatregel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van IenW

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden

  In deze handreiking wordt in zes stappen beschreven hoe decentrale overheden tot een keuze voor een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsvorm kunnen komen. Deze samenvatting is in het bijzonder bedoeld voor raadsleden, statenleden, wethouders, gedeputeerden, burgemeesters en commissarissen van de Koning die geconfronteerd worden met vraagstukken rond de keuze tussen publiek- en privaatrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 5 - Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing

  Bekijk document gepubliceerd op