Zoekresultaten  1-10 van de 154 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Europese zakenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Uitstelbrief over aanbieding BNC fiches inzake een EU TFTS en gegevensuitwisseling tussen EU en VS

  Uitstelbrief van minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over de BNC-fiches inzake de Mededelingen van de Europese Commissie over het herstel van vertrouwen in de gegevensuitwisseling tussen de EU en de VS, de evaluatie van het Safe Harbour Regime in de EU, en een Europees terrorist financing tracking system (EU TFTS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitstel aanbieding BNC fiche inzake voorstel tot aanpassingen verordening 833 2013 OLAF

  Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over uitstel van de aanbieding van het BNC fiche inzake een voorstel tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 (OLAF) in verband met de aanstelling van een Toezichthouder op de procedurewaarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over volledige toepassing van het Schengenacquis

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen over het kabinetsstandpunt over de Raadsbesluiten voor de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Roemenië, Bulgarije en Kroatië. de Eerste Kamerfractie van de SP had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Bijlage JBZ Raad op 8 en 9 december 2022 in Brussel vreemdelingen en asielonderwerpen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen over de formele JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 6 december 2022 in Brussel. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 8 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 8 en 9 december

  Op de agenda staan onder meer 2 punten over de Schengenzone. Daarnaast bevat de agenda punten over de Russische agressie in Oekraïne. Het gaat daarbij om de vluchtelingenstroom en over veiligheid. Ook zijn er diverse agendapunten over asiel en migratie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Totaaloverzicht schaakbord kwartaalrapportage 3e kwartaal 2022

  Het schaakbord bevat een overzicht van de trajecten van wetsvoorstellen van Justiite en Veiligheid (JenV) in het 3e kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over informele JBZ Raad 11-12 juli 2022

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) geven antwoord op vragen over de informele JBZ-Raad van 11 en 12 juli 2022. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, SP en ChristenUnie hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen EU voorstellen politiesamenwerking en informatie uitwisseling

  Minister Yesilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op vragen over de voorstellen van de Europese Commissie voor een Raadsaanbeveling voor operationele politiële samenwerking. De voorstellen gaan onder meer over een Prüm II verordening en een Richtlijn Informatie-uitwisseling. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Eerste Kamer had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen rechtspraak EHRM op het gebied van het overgangsrecht bij verjaring T01614

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV)  informeert de Eerste Kamer over ontwikkelingen in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op het gebied van het overgangsrecht bij verjaring. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage JenV eerste kwartaal 2022

  Het overzicht bevat wetsvoorstellen op het terrein van Justitie en Veiligheid (JenV) in het 1e kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op