Zoekresultaten  1-10 van de 52 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Europese zakenverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over ingelast overleg EU-transportministers

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen over de ingelaste informele videoconferentie van de transportministers van de lidstaten van de Europese Unie (EU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie kabinet op publieke consultatie evaluatie REACH

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt het antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese Commissie over de evaluatie van de REACH-verordening naar de Tweede Kamer. REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022 - Nederland

  De Europese Commissie (EC) evalueert de uitvoering van het milieubeleid in 2022 in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamer Richtlijn Luchtkwaliteit in verband met Parlementair Behandelvoorbehoud

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Emission Trading System for Road Transport: An exploratory study on possible impacts and policy interactions - 02 bijlage 1 ce-delft-210118-emission-trading-system-for-road-transport.pdf

  On 14 July 2021, the European Commission presented its Fit for 55 Package: a package of legislative proposals with the aim of reducing CO2 emissions in the EU with 55% in 2030 with respect to 1990. One of the proposals includes a separate emission trading system for buildings and road transport (ETS-BRT). In preparation of this proposal, the Ministry of Infrastructure and Water Management of the Netherlands asked CE Delft and Studio Gear Up to study the possible impacts and policy interactions of a proposal for a ETS for road transport (ETS-RT) only. Albeit not the exact same scope as the European Commission’s proposal, the research raises some important points of attention. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Joint Ministerial Statement on the Market Stability Reserve

  Engelstalige verklaring van de EU-klimaatministers over  Market Stability Reserve (MSR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Emission Trading System for Road Transport: An exploratory study on possible impacts and policy interactions - 03 bijlage 2 studio gear up quick scan implicaties ets wegvervoer.pdf

  On 14 July 2021, the European Commission presented its Fit for 55 Package: a package of legislative proposals with the aim of reducing CO2 emissions in the EU with 55% in 2030 with respect to 1990. One of the proposals includes a separate emission trading system for buildings and road transport (ETS-BRT). In preparation of this proposal, the Ministry of Infrastructure and Water Management of the Netherlands asked CE Delft and Studio Gear Up to study the possible impacts and policy interactions of a proposal for a ETS for road transport (ETS-RT) only. Albeit not the exact same scope as the European Commission’s proposal, the research raises some important points of attention. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Emission Trading System for Road Transport: An exploratory study on possible impacts and policy interactions - 04 bijlage 3 ce-delft-210118-inclusion of road transport in the eu ets.pdf

  On 14 July 2021, the European Commission presented its Fit for 55 Package: a package of legislative proposals with the aim of reducing CO2 emissions in the EU with 55% in 2030 with respect to 1990. One of the proposals includes a separate emission trading system for buildings and road transport (ETS-BRT). In preparation of this proposal, the Ministry of Infrastructure and Water Management of the Netherlands asked CE Delft and Studio Gear Up to study the possible impacts and policy interactions of a proposal for a ETS for road transport (ETS-RT) only. Albeit not the exact same scope as the European Commission’s proposal, the research raises some important points of attention. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten van een ETS voor wegvervoer - Wegverkeer in de EU ETS (april 2021)

  Op 14 juli jl. heeft de Europese Commissie het ‘Fit-for-55’ pakket (Ff55) gepresenteerd, bestaande uit verschillende wetsvoorstellen en een overkoepelende mededeling . Deze voorstellen zijn onderdeel van de Europese Green Deal en geven invulling aan de wettelijke verplichting van de Europese Unie om in 2030 ten minste netto 55% broeikasgasemissiereductie te realiseren ten opzichte van 1990. Een van de voorstellen van de Commissie betreft de introductie van een apart emissiehandelssysteem voor gebouwen en wegtransport (ETS-BRT). Ter voorbereiding op dit voorstel heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat CE Delft en Studio Gear Up gevraagd om de mogelijke effecten van een ETS voor wegvervoer (ETS-RT) nader te onderzoeken. Hoewel het onderzoek zich beperkt tot de effecten van een ETS voor het wegvervoer (ETS-RT) zijn bevindingen illustratief voor de implicaties van het door de Commissie voorgestelde ETS-BRT (in wisselwerking met andere beleidsinstrumenten) met betrekking tot o.a. de CO2-prijs, de hieruit resulterende brandstofprijzen en de hieruit volgende effecten voor huishoudens, bedrijven en overheidsinkomsten.   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten van een ETS voor wegvervoer - Inclusion of road transport in the EU ETS - Some initial considerations (maart 2021)

  Op 14 juli jl. heeft de Europese Commissie het ‘Fit-for-55’ pakket (Ff55) gepresenteerd, bestaande uit verschillende wetsvoorstellen en een overkoepelende mededeling . Deze voorstellen zijn onderdeel van de Europese Green Deal en geven invulling aan de wettelijke verplichting van de Europese Unie om in 2030 ten minste netto 55% broeikasgasemissiereductie te realiseren ten opzichte van 1990. Een van de voorstellen van de Commissie betreft de introductie van een apart emissiehandelssysteem voor gebouwen en wegtransport (ETS-BRT). Ter voorbereiding op dit voorstel heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat CE Delft en Studio Gear Up gevraagd om de mogelijke effecten van een ETS voor wegvervoer (ETS-RT) nader te onderzoeken. Hoewel het onderzoek zich beperkt tot de effecten van een ETS voor het wegvervoer (ETS-RT) zijn bevindingen illustratief voor de implicaties van het door de Commissie voorgestelde ETS-BRT (in wisselwerking met andere beleidsinstrumenten) met betrekking tot o.a. de CO2-prijs, de hieruit resulterende brandstofprijzen en de hieruit volgende effecten voor huishoudens, bedrijven en overheidsinkomsten.   

  Bekijk document gepubliceerd op