Zoekresultaten  11-20 van de 2.605 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Europese zakenverwijder
 • 21501-02, nr. 2571 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van de leden Kuiken en Jasper van Dijk over niemand vanuit Nederland uitleveren aan Ankara omdat er geen waarborgen zijn voor een eerlijk proces en er een ernstige risico op marteling is

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1377 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van het lid Van der Plas over retailers stimuleren om een project voor carbon farming te starten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 4 Verordening bijmengverplichting luchtvaartbrandstoffen

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor het waarborgen van het gelijke speelveld voor duurzame luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 22112, nr. 3314 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Richtlijn en verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof (‘Waterstof en gas decarbonisatiepakket’)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1387 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Bisschop over waarborgen dat voor voedselproductie geschikte gronden behouden blijven voor de Nederlandse landbouw

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-20;32813, nr. 1724 - Europese Raad

  Europese Raad; Brief regering; Ex-ante onderzoek effecten Carbon Border Adjustment Mechanism voor Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 22112, nr. 3197 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Fiche: Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief over aanbieding BNC fiches inzake een EU TFTS en gegevensuitwisseling tussen EU en VS

  Uitstelbrief van minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over de BNC-fiches inzake de Mededelingen van de Europese Commissie over het herstel van vertrouwen in de gegevensuitwisseling tussen de EU en de VS, de evaluatie van het Safe Harbour Regime in de EU, en een Europees terrorist financing tracking system (EU TFTS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1343 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over waarborgen dat de inkomenspositie van boeren niet verder onder druk komt te staan bij uitwerking van plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-20, nr. 1572 - Europese Raad

  Europese Raad; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Azarkan en Van Otterloo over robuuste waarborgen dat de doelmatigheid van de herstelmiddelen wordt getoetst (t.v.v. 21501-20-1568)

  Bekijk document gepubliceerd op