Zoekresultaten  1-10 van de 1.246 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechtspraakverwijder
 • Waarborgen digitalisering Rechtspraak

  Afschrift van de brief van de Raad voor de rechtspraak aan minister Dekker (Rechtsbescherming) over de reset van de digitalisering van de rechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over waarborgen onpartijdigheid en onafhankelijkheid binnen wrakingsprocedure

  Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over hoe de beoordeling vanwrakingsverzoeken zo kan worden aangepast dat de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid daarvan beter is gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgen digitalisering Rechtspraak

  Brief van De Raad voor de Rechtspraak aan minister Dekker over waarborgen digitalisering Rechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de meerjarenovereenkomst forensische zorg. Met de afspraken in deze overeenkomst wordt een belangrijke stap gezet om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg te waarborgen voor de komende drie en een half jaar, waarbij in 2018 meteen een grote impuls wordt gegeven om te bouwen aan herstel. Kamerbrief bij de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021 (PDF | 2 pagina's | 165 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport visitatie gerechten 2014

  Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over de conclusie van de visitatiecommissie van de rechterlijke organisatie dat er te weinig geld is om de kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wijziging wet rechterlijke organisatie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten. Het gaat om enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66 en SP hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwooding Kamervragen over BNC-fiches

  Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de Eerste Kamer over het BNC-fiche bij de concept-richtlijn inzake de versterking van het vermoeden van onschuld (COM(2013)821) en het BNC-fiche bij de concept-richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op PGHR rapport Buiten de rechter OM

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft haar beleidsreactie op het rapport 'Buiten de rechter OM. Over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen' van de procureur-generaal bij de Hoge Raad (PGHR). Zij had het rapport op 9 novbember 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op onderzoek strafmaat jeugd en adolescenten en moties en toezeggingen Donny M

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beelden van geweld Een mixed-methods onderzoek naar geweld en agressie tegen journalisten

  Rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport onderzoekt de aard en omvang van geweld tegen journalisten in Nederland. Het gaat in op de daders en slachtoffers bij de verschillende vormen van geweld tegen journalisten. Ook bespreekt het beleidsinterventies die effectief zouden kunnen zijn tegen geweld tegen journalisten.

  Bekijk document gepubliceerd op