Zoekresultaten  1-10 van de 25 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Ontwerp Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur

  Het besluit gaat over de implementatie (invoering) van een Europese richtlijn voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. Daarnaast gaat het over wijziging van het Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur. Ontwerp Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur (PDF | 31 pagina's | 541 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en de rapportage- en reductieverplichting vervoersemissies

  Het besluit bevat regels voor de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en de rapportageverplichting en reductieverplichting  voor vervoersemissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijk besluit nul-emissiezones

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met de tijdelijke voorwaarden en overgangsbepalingen van nul-emissiezones (Tijdelijk besluit nul-emissiezones).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

  Het besluit gaat over de actualisatie en aanscherping van de regels voor industriële emissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen

  Het besluit wijzigt de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp van het Klimaatakkoord

  Pakket van afspraken, maatregelen en instrumenten dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent moet terugdringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-Besluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

  Ontwerp-Besluit om het Besluit bouwwerken leefomgeving te wijzigen. De wijziging is nodig om op daken van gebouwen maatregelen te kunnen nemen in het kader van duurzaamheid. Het ontwerp-Besluit is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit ter nadere implementatie van richtlijn 2012/34/EU

  Besluit met betrekking tot de vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en met wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur. Het besluit dient ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit emissiearme huisvesting

  Besluit houdende regels met betrekking tot emissiearme huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting).

  Bekijk document gepubliceerd op