Zoekresultaten  1-10 van de 45 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
 • Fiche 13 Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 4 Verordening bijmengverplichting luchtvaartbrandstoffen

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor het waarborgen van het gelijke speelveld voor duurzame luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1: Verordening certificeringskader voor koolstofverwijdering

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over certificering koolstofverwijdering. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationale Klimaatstrategie

  Het kabinet heeft een rijksbrede Internationale Klimaatstrategie vastgesteld op initiatief van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Jetten voor Klimaat en Energie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Delivering on Climate Finance in selected EU countries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • G20 Rome Declaration

  Verklaring over de uitkomsten van de G20 top die op 30 en 31 oktober 2021 plaats vond in Rome. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst van Transportministers september 2021

  Minister Visser (IenW) brengt verslag uit aan de Tweede Kamer over de informele bijeenkomst van Transportministers van 22 en 23 september 2021. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 11 Herziening LULUCF verordening

  Voorstel tot aanpassing LULUCF-verordening (Land Use, Land-Use Change and Forestry).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De invloed van de coronacrisis op de Nederlandse broeikasgasemissies in 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 9 Herziening EU Emissions Trading Scheme Herziening MSR

  Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87 tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten in de Unie, de wijziging van Richtlijn 2015/1814 houdende de instelling en werking van een markstabiliteitsreserve voor de regeling van de Unie voor de handel in broeikasgasemissierechten en de wijziging van Verordening 2015/757 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer. Voorstel voor Besluit tot wijziging van Besluit 2015/1814 wat betreft de hoeveelheid emissierechten die tot 2030 in de marktstabiliteitsreserve voor de regeling van de Unie voor de handel in broeikasgasemissierechten moet worden geplaatst.

  Bekijk document gepubliceerd op