Zoekresultaten  1-10 van de 42 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Fiche 13 Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 4 Verordening bijmengverplichting luchtvaartbrandstoffen

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor het waarborgen van het gelijke speelveld voor duurzame luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang mondiale klimaatdiplomatie

  Ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de mondiale klimaatdiplomatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over weghouden Egyptische milieuorganisaties bij klimaattop

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het bericht 'COP27: Egypt pressed to make human rights move before climate summit'. De Tweede Kamerleden Kröger (GroenLinks), Thijssen (PvdA), Mulder (CDA), Dassen (Volt) en Boucke (D66) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationale Klimaatstrategie

  Het kabinet heeft een rijksbrede Internationale Klimaatstrategie vastgesteld op initiatief van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Jetten voor Klimaat en Energie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Global warming of 1.5 °c

  Engelstalige samenvatting voor beleidsmakers van het zogenaamde 1,5-gradenrapport van het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC). Het rapport gaat over de effecten, kwetsbaarheden en bijbehorende risico’s van een mondiale temperatuurstijging met 1,5 °C.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financing the Future Fund

  Dit rapport onderzoekt de haalbaarheid van een Nederlands publiek-privaat klimaatfonds. Uit dit fonds zouden projecten voor de aanpak van klimaatverandering in ontwikkelingslanden gefinancierd kunnen worden. Het rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Polaire strategie 2021-2025: Beslagen ten ijs

  In de nieuwe strategie voor het arctisch gebied leest u hoe Nederland de komende jaren blijft bijdragen aan het beschermen van mens en milieu, de internationale veiligheid en het tegengaan van klimaatverandering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Delivering on Climate Finance in selected EU countries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • G20 Rome Declaration

  Verklaring over de uitkomsten van de G20 top die op 30 en 31 oktober 2021 plaats vond in Rome. 

  Bekijk document gepubliceerd op