Zoekresultaten  1-20 van de 48 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Fiche 13 Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 4 Verordening bijmengverplichting luchtvaartbrandstoffen

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor het waarborgen van het gelijke speelveld voor duurzame luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trade in Environmental Goods and Services

  Onderzoek naar de Nederlandse belangen bij het faciliteren van handel in milieugoederen en milieudiensten binnen de Wereldhandelsorganisatie. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang mondiale klimaatdiplomatie

  Ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de mondiale klimaatdiplomatie. Kamerbrief over voortgang mondiale klimaatdiplomatie (PDF | 12 pagina's | 621 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Internationale Klimaatstrategie

  Ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handelen Ontwikkelingssamenwerking) en Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de doelstellingen en concrete uitvoering van de Internationale Klimaatstrategie, de transitie naar een duurzamer voedselsysteem en de inzet op cellulaire landbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsappreciatie commissiemededeling Green Deal Industrial Plan

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief met daarin de eerste appreciatie van het kabinet over de mededeling van de Europese Commissie voor een Green Deal Industrial Plan. Kamerbrief met kabinetsappreciatie commissiemededeling Green Deal Industrial Plan (PDF | 11 pagina's | 617 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 8 Herziening richtlijn EU ETS Luchtvaart en CORSIA

  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de bijdrage van luchtvaart aan de economie-brede emissiereductiedoelstelling van de Unie en de implementatie van een mondiale marktgerichte maatregel. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de notificatie van CO2-compensatie door luchtvaartmaatschappijen uit de Unie in relatie tot de mondiale marktgerichte maatregel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Global warming of 1.5 °c

  Engelstalige samenvatting voor beleidsmakers van het zogenaamde 1,5-gradenrapport van het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC). Het rapport gaat over de effecten, kwetsbaarheden en bijbehorende risico’s van een mondiale temperatuurstijging met 1,5 °C.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financing the Future Fund

  Dit rapport onderzoekt de haalbaarheid van een Nederlands publiek-privaat klimaatfonds. Uit dit fonds zouden projecten voor de aanpak van klimaatverandering in ontwikkelingslanden gefinancierd kunnen worden. Het rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1: Verordening certificeringskader voor koolstofverwijdering

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over certificering koolstofverwijdering. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Polaire strategie 2021-2025: Beslagen ten ijs

  In de nieuwe strategie voor het arctisch gebied leest u hoe Nederland de komende jaren blijft bijdragen aan het beschermen van mens en milieu, de internationale veiligheid en het tegengaan van klimaatverandering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Delivering on Climate Finance in selected EU countries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • G20 Rome Declaration

  Verklaring over de uitkomsten van de G20 top die op 30 en 31 oktober 2021 plaats vond in Rome. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake verslag ministeriele week AVVN76

  Minister Knapen (BZ) en minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)   informeren de Tweede Kamer over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden gedurende de ministeriële week van de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze werd van 20 september tot en met 27 september 2021 in New York georganiseerd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 11 Herziening LULUCF verordening

  Voorstel tot aanpassing LULUCF-verordening (Land Use, Land-Use Change and Forestry).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Nederlandse Polaire Strategie 2021-2025

  Minister Blok beantwoordt vragen over de Nederlandse Polaire Strategie 2021-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoeken rechtszaak Milieudefensie tegen Shell en communicatie met Milieudefensie en anderen - Openbaar gemaakte documenten 77-132

  Besluit op verzoeken om stukken over de zaak Milieudefensie tegen Shell en communicatie met Milieudefensie en andere partijen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 9 Herziening EU Emissions Trading Scheme Herziening MSR

  Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87 tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten in de Unie, de wijziging van Richtlijn 2015/1814 houdende de instelling en werking van een markstabiliteitsreserve voor de regeling van de Unie voor de handel in broeikasgasemissierechten en de wijziging van Verordening 2015/757 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer. Voorstel voor Besluit tot wijziging van Besluit 2015/1814 wat betreft de hoeveelheid emissierechten die tot 2030 in de marktstabiliteitsreserve voor de regeling van de Unie voor de handel in broeikasgasemissierechten moet worden geplaatst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationale Klimaatstrategie

  Het kabinet heeft een rijksbrede Internationale Klimaatstrategie vastgesteld op initiatief van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Jetten voor Klimaat en Energie. (Ook in het Engels beschikbaar) Internationale Klimaatstrategie (PDF | 13 pagina's | 2,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 10 ESR verordening

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen.

  Bekijk document gepubliceerd op