Zoekresultaten  1-48 van de 48 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Klimaatveranderingverwijder
Thema: Waterverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Kamerbrief over Internationale Klimaatstrategie

  Ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handelen Ontwikkelingssamenwerking) en Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de doelstellingen en concrete uitvoering van de Internationale Klimaatstrategie, de transitie naar een duurzamer voedselsysteem en de inzet op cellulaire landbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trade in Environmental Goods and Services

  Onderzoek naar de Nederlandse belangen bij het faciliteren van handel in milieugoederen en milieudiensten binnen de Wereldhandelsorganisatie. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsappreciatie commissiemededeling Green Deal Industrial Plan

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief met daarin de eerste appreciatie van het kabinet over de mededeling van de Europese Commissie voor een Green Deal Industrial Plan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dutch position EU competitiveness and the ‘Green Deal Industrial Plan for a Net-Zero Age’

  'Position paper' van het kabinet met hoofdboodschappen voor de Europese Raad van 9 februari 2023.  Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1: Verordening certificeringskader voor koolstofverwijdering

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over certificering koolstofverwijdering. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang mondiale klimaatdiplomatie

  Ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de mondiale klimaatdiplomatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over weghouden Egyptische milieuorganisaties bij klimaattop

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over weghouden Egyptische milieuorganisaties bij klimaattop

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het bericht 'COP27: Egypt pressed to make human rights move before climate summit'. De Tweede Kamerleden Kröger (GroenLinks), Thijssen (PvdA), Mulder (CDA), Dassen (Volt) en Boucke (D66) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationale Klimaatstrategie

  Het kabinet heeft een rijksbrede Internationale Klimaatstrategie vastgesteld op initiatief van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Jetten voor Klimaat en Energie. (Ook in het Engels beschikbaar)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda voor de inzet van de jaarvergadering van de Wereldbank 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoeken rechtszaak Milieudefensie tegen Shell en communicatie met Milieudefensie en anderen - Openbaar gemaakte documenten 77-132

  Besluit op verzoeken om stukken over de zaak Milieudefensie tegen Shell en communicatie met Milieudefensie en andere partijen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoeken rechtszaak Milieudefensie tegen Shell en communicatie met Milieudefensie en anderen - Openbaar gemaakte documenten 1-76

  Besluit op verzoeken om stukken over de zaak Milieudefensie tegen Shell en communicatie met Milieudefensie en andere partijen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • G20 Rome Declaration

  Verklaring over de uitkomsten van de G20 top die op 30 en 31 oktober 2021 plaats vond in Rome. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over stoppen met financieren fossiele brandstofprojecten in het buitenland

  Minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Kabinet maakt reuzendraai: stopt toch met financieren fossiele brandstofprojecten in het buitenland'. De Tweede Kamerleden Erkens, Klink (beiden VVD), Amhaouch en Bontenbal (beiden CDA) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake verslag ministeriele week AVVN76

  Minister Knapen (BZ) en minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)   informeren de Tweede Kamer over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden gedurende de ministeriële week van de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze werd van 20 september tot en met 27 september 2021 in New York georganiseerd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over het rapport ‘Banks fuelling expansion of oil-and-gas Arctic extraction’

  Minister Knapen (BZ) geeft antwoord op vragen over het rapport van Reclaim Finance met de titel ‘Banks fuelling expansion of oil-and-gas Arctic extraction’. De vragen zijn gesteld door de Kamerleden Van der Lee en Snels (beiden GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Delivering on Climate Finance in selected EU countries

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van minister De Bruijn bij het COP26 side event ‘Water and Climate: On the Road to the UN 2023 Water Conference'

  Toespraak van minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) tijdens het COP26 side event ‘Water and Climate: On the Road to the UN 2023 Water Conference'. Deze vond plaats op 8 november 2021 in Glasgow. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Fiche 12 Mededeling EU-bossenstrategie

  Mededeling over een nieuwe EU-bossenstrategie voor 2030.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen

  Minister De Bruijn (BZ) biedt 14 fiches (documenten) aan over het Fit-for-55 pakket die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). De werkgroep houdt zich bezig met voorstellen van de Europese Commissie (EC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 14 Verordening Social Climate Fund SCF

  Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing a Social Climate Fund.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 13 Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 5 Verordening Fuel EU Maritime

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor het stimuleren van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 9 Herziening EU Emissions Trading Scheme Herziening MSR

  Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87 tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten in de Unie, de wijziging van Richtlijn 2015/1814 houdende de instelling en werking van een markstabiliteitsreserve voor de regeling van de Unie voor de handel in broeikasgasemissierechten en de wijziging van Verordening 2015/757 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer. Voorstel voor Besluit tot wijziging van Besluit 2015/1814 wat betreft de hoeveelheid emissierechten die tot 2030 in de marktstabiliteitsreserve voor de regeling van de Unie voor de handel in broeikasgasemissierechten moet worden geplaatst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1 Herziening Richtlijn hernieuwbare energie

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot amendering van Richtlijn (EU) 2018/2001.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 2 Herschikking Richtlijn energie-efficientie

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie (herschikking).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 8 Herziening richtlijn EU ETS Luchtvaart en CORSIA

  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de bijdrage van luchtvaart aan de economie-brede emissiereductiedoelstelling van de Unie en de implementatie van een mondiale marktgerichte maatregel. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de notificatie van CO2-compensatie door luchtvaartmaatschappijen uit de Unie in relatie tot de mondiale marktgerichte maatregel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 4 Verordening bijmengverplichting luchtvaartbrandstoffen

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor het waarborgen van het gelijke speelveld voor duurzame luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 11 Herziening LULUCF verordening

  Voorstel tot aanpassing LULUCF-verordening (Land Use, Land-Use Change and Forestry).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 3 Herziening Richtlijn energiebelastingen

  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de Unieregeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (herschikking).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 10 ESR verordening

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening 2018/842 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële toezeggingen in transitie: Nederlandse klimaatfinanciering voor ontwikkeling 2016-2019

  Samenvatting, conslusies en aanbevelingen (in het Nederlands) bij het Engelstalige rapport 'Funding commitments in transition: Dutch climate finance for development 2016-2019'. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang klimaatdiplomatie

  Minister Kaag en staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius beschrijven de voortgang van de wereldwijde klimaatdiplomatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie initiatiefnota ecocide

  Ministers Blok en Kaag reageren op de initiatiefnota van het Kamerlid Van Raan: 'Ecocide - de ontbrekende misdaad tegen de vrede'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over strategische afhankelijkheden in het energie-domein

  Minister Blok en minister Van 't Wout beantwoorden schriftelijke vragen over hun brief van 9 februari 2021 over strategische afhankelijkheden in het energie-domein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Polaire strategie 2021-2025: Beslagen ten ijs

  In de nieuwe strategie voor het arctisch gebied leest u hoe Nederland de komende jaren blijft bijdragen aan het beschermen van mens en milieu, de internationale veiligheid en het tegengaan van klimaatverandering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Nederlandse Polaire Strategie 2021-2025

  Minister Blok beantwoordt vragen over de Nederlandse Polaire Strategie 2021-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de Europese Raad en de Eurotop van 10 en 11 december 2020

  Verslag van de Europese Raad en de Eurotop van 10 en 11 december 2020, waar onder andere de onderwerpen Meerjarig Financieel Kader, COVID-19 en het klimaat besproken werden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de 74e zitting van de AVVN

  Verslag van de 74e zitting van de AVVN waarin in hoofdlijnen wordt teruggeblikt op de inzet en geboekte resultaten van het Koninkrijk in het afgelopen zittingsjaar tot nu toe (74ste AVVN) op de prioritaire beleidsonderwerpen ten aanzien van de Verenigde Naties (VN).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  Minister Blok en Minister Kaag sturen een brief aan de Tweede Kamer over de inzet van Nederland voor de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) te New York. Het programma bestaat uit het General Debate, de viering van 75 jaar VN en drie toppen (de Summit on Biodiversity, de High-level meeting on the 25th Anniversary of the Fourth World Conference on Women, en de Summit on the Total Elimination of Nuclear Weapons).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken klimaatdiplomatie

  Ministers Kaag en Wiebes melden de voortgang van de mondiale klimaatdiplomatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op initiatiefnota ‘Behoud het Woud’

  Ministers Kaag en Blok reageren op de initiatiefnota ‘Behoud het Woud’ van de Tweede Kamerleden Van Ojik en Diks.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op 2 klimaatrapporten IPCC

  Minister Wiebes en minister Kaag reageren op de speciale IPCC-rapporten over klimaatverandering en land en over oceanen en ijs in een veranderend klimaat. IPCC staat voor Intergovernmental Panel on Climate Change.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Europese en mondiale klimaatdiplomatie

  Minister Kaag en minister Wiebes informeren de Tweede Kamer over de inzet en voortgang van de klimaatdiplomatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Briefadvies Internationaal klimaatbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Global warming of 1.5 °c

  Engelstalige samenvatting voor beleidsmakers van het zogenaamde 1,5-gradenrapport van het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC). Het rapport gaat over de effecten, kwetsbaarheden en bijbehorende risico’s van een mondiale temperatuurstijging met 1,5 °C.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over rapport De toekomst van de Arctische regio: Samenwerking of confrontatie

  Antwoorden op de schriftelijke vragen van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken over het rapport De toekomst van de Arctische regio: Samenwerking of confrontatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financing the Future Fund

  Dit rapport onderzoekt de haalbaarheid van een Nederlands publiek-privaat klimaatfonds. Uit dit fonds zouden projecten voor de aanpak van klimaatverandering in ontwikkelingslanden gefinancierd kunnen worden. Het rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op