Zoekresultaten  1-10 van de 37 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Zorginstellingenverwijder
 • Overzicht wettelijke waarborgen voor behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden bij overname van werk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindevaluatie aanpak arbeidscapaciteit Kraamzorg

  Eindrapportage Arbeidscapaciteit Kraamzorg 2008-2010 over de aanpak om het tekort aan kraamzorgenden terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Green Deal Samen werken aan duurzame zorg

  Green Deal naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving in 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het resultaat telt ziekenhuizen 2014

  De belangrijkste reden voor het focus op samenwerking is dat goede zorg in het algemeen en ziekenhuiszorg in het bijzonder vraagt om excellente samenwerking. Op vele plaatsen in het rapport worden voorbeelden gegeven van goede en (soms) slechte samenwerking bij het leveren van zorg,

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak veroorzakers agressie en geweld

  Dit project is onderdeel van het Actieplan Veilig werken in de zorg van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg en het ministerie van VWS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Capaciteitsplan 2013

  Het Capaciteitsplan bevat adviezen over de aantallen opleidingsplaatsen voor de komende jaren in de verschillende vervolgopleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Medisch beroepsgeheim

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4: Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg (NZa)

  Markscan Geestelijke Gezondheidszorg. Weergave van de markt 2008-2011 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het beroepsgeheim van de professional in het publieke domein

  Overzicht van de regels voor geheimhouding van ambtenaren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) / Inspectie Jeugdzorg (IJZ), UWV en gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies commissie macrobeheersinstrument

  Adviesrapport van de commissie Baarsma over een alternatief voor het macrobeheersinstrument om de uitgaven voor medisch-specialistische zorg en curatieve geestelijke gezondheidszorg beheersbaar te houden.

  Bekijk document gepubliceerd op