Zoekresultaten  11-20 van de 39 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Zorginstellingenverwijder
 • RVZ-advies Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

  Advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) over verschuiving van de inhoud van opleidingen en beroepen in de zorg. ‘Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeid in Zorg en Welzijn 2012

  Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt in de sectoren zorg en welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4: Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg (NZa)

  Markscan Geestelijke Gezondheidszorg. Weergave van de markt 2008-2011 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies commissie macrobeheersinstrument

  Adviesrapport van de commissie Baarsma over een alternatief voor het macrobeheersinstrument om de uitgaven voor medisch-specialistische zorg en curatieve geestelijke gezondheidszorg beheersbaar te houden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De rol van de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant in de zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planetary Health: een handreiking voor onderwijsimplementatie in universitaire zorgopleidingen - handreiking-planetary-health.pdf

  Deze handreiking biedt de opleidingsdirecties, universitair docenten en onderwijsmakers van de 8 grootste universitaire zorgopleidingen in Nederland een overzicht van hoe Planetary Health onderwijs geïmplementeerd kan worden in het curriculum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige zorg

  Dit rapport De dagelijkse bezetting en kwaliteit van zorg in instellingen voor langdurige zorg van het Nivel is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bevat een managementsamenvatting met beknopte resultaten, conclusies, aanbevelingen en een leidraad die door verschillende partijen kan worden gebruikt bij de discussie over de dagelijkse bezetting van een afdeling in de langdurige zorg. Het tweede deel bestaat uit een verslag van het onderzoeksproces en bevat de uitgebreide resultaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verduurzamingspilots programma Klimaatneutraal en Circulair inkopen in de zorg 2019-2021

  Vanuit de Green Deal Duurzame zorg is er een aantal deelprojecten uitgevoerd. In het kader van de ‘pijlers’ CO2-reductie in de zorg en Circulair werken zijn er drie verduurzamingspilots uitgevoerd met (kennis)partners, leveranciers en leden (zorginstellingen, ziekenhuizen). Deze pilots zijn onderdeel van het programma Klimaatneutraal en Circulair inkopen in de zorg 2019-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiering en bekostiging energietransitie zorg

  Onderzoek naar de kosten van verduurzaming van het vastgoed van zorginstellingen, en hoe deze kosten gefinancierd kunnen worden. Financiering en bekostiging energietransitie zorg (PDF | 44 pagina's | 1,6 MB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiering en bekostiging energietransitie zorg

  Onderzoek naar verduurzaming van het vastgoed van zorginstellingen, en hoe deze kosten gefinancierd kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op