Zoekresultaten  1-50 van de 121 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorginstellingenverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over Capaciteitsplan 2024-2027

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Dijkgraaf (OCW) geven antwoord op vragen over het Capaciteitsplan 2024-2027. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

 • Overzicht wettelijke waarborgen voor behoud van werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden bij overname van werk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de te hoge werkdruk bij verpleegkundigen

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over de te hoge werkdruk bij verpleegkundigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidsmarktbrief 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief Green Deal Duurzame Zorg augustus 2019

  Nieuwsbrief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met informatie over de ontwikkelingen binnen de Green Deal Duurzame Zorg. Nieuwsbrief Green Deal Duurzame Zorg augustus 2019 (PDF | 3 pagina's | 701 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindevaluatie aanpak arbeidscapaciteit Kraamzorg

  Eindrapportage Arbeidscapaciteit Kraamzorg 2008-2010 over de aanpak om het tekort aan kraamzorgenden terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Arbeidsmarkt: vertrouwen in professionals

  De Arbeidsmarktbrief van minister Schippers en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer is een nadere uitwerking van het arbeidsmarktbeleid voor de zorgprofessionals die in direct contact staan met de cliënt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Green Deal Samen werken aan duurzame zorg

  Green Deal naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving in 2050. Green Deal Samen werken aan duurzame zorg (PDF | 38 pagina's | 664 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over samenwerking en mededinging in de zorg

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe koers van de Nederlandse gezondheidszorg. Een nieuwe koers is nodig om de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg niet alleen in stand te houden, maar ook duurzaam te verbeteren voor onze toekomst. Het accent in deze brief ligt op zorg vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag rond startmeldingsplicht over uitvoeren medische verrichtingen

  Nota naar aanleiding van het verslag over de wetswijziging rond startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van medische verrichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg

  Rapport over belemmeringen voor duurzamer gebruik van medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg en in zorginstellingen. Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg (PDF | 68 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Eerste Kamer over VSO Tweede Kamer inzake voorhang prestatiebeschrijvingen en invoering vrije tarieven voor de extramurale farmaceutische zorg

  Antwoorden van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Eerste Kamer, op vragen van de Tweede Kamerfracties van de PvdA, PVV, CDA, SP en ChristenUnie, in het kader van het VSO over de Voorhang prestatiebeschrijvingen en invoering vrije tarieven voor de extramurale farmaceutische zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het resultaat telt ziekenhuizen 2014

  De belangrijkste reden voor het focus op samenwerking is dat goede zorg in het algemeen en ziekenhuiszorg in het bijzonder vraagt om excellente samenwerking. Op vele plaatsen in het rapport worden voorbeelden gegeven van goede en (soms) slechte samenwerking bij het leveren van zorg,

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Capaciteitsplan 2013

  Het Capaciteitsplan bevat adviezen over de aantallen opleidingsplaatsen voor de komende jaren in de verschillende vervolgopleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NOTA NAAR AANLEIDING VAN VERSLAG

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over verdwijnen van banen bij Medisch Spectrum Twente (MST) mede vanwege 239 miljoen kostende nieuwbouw

  Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van Gerven en Leijten (beiden SP) over het verdwijnen van 300 banen bij het Medisch Spectrum Twente (MST). Dit zou mede vanwege de 239 miljoen kostende nieuwbouw zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag VSO over zzp’ers in de zorg

  Verslag schriftelijk overleg over de brief van 10 oktober 2014 inzake zzp’ers in de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afspraken in de Green Deal Duurzame zorg

  Meer dan 280 partijen hebben de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Zij hebben ieder hun eigen doelen, maar baseren die op de volgende 4 afspraken: CO2-uitstoot terugdringen met 49% in 2030 Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen Minder medicijnresten in grondwater, sloten en rivieren Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten Lees meer over de afspraken over Green Deal op deze website. Hieronder staan de algemene afspraken en alle pledges met ondertekening: 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief meldpunt intimidatie in de zorg

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over het inrichten van een meldpunt voor intimidatie in de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden over VSO Voorhang prestatiebeschrijvingen en invoering vrije tarieven extramurale farmaceutische zorg

  Antwoorden van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan deTweede Kamer, op vragen van de fracties van de PvdA, PVV, CDA, SP en ChristenUnie, in het kader van het VSO over de Voorhang prestatiebeschrijvingen en invoering vrije tarieven voor de extramurale farmaceutische zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Medisch beroepsgeheim

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

  Rapport van de stuurgroep Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging over de beroepsprofielen en de overgangsregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waardering voor Betere Zorg IV

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het beroepsgeheim van de professional in het publieke domein

  Overzicht van de regels voor geheimhouding van ambtenaren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) / Inspectie Jeugdzorg (IJZ), UWV en gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met haar reactie op het rapport Medisch beroepsgeheim in dubio.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op advies 'Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg'

  Minister Kuipers (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) sturen de Tweede Kamer een reactie op het advies van de Gezondheidsraad 'Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg'. Kamerbrief met reactie op advies 'Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg' (PDF | 9 pagina's | 511 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken arbeidsmarkt zorg

  Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer met de stand van zaken arbeidsmarkt zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie Wbmv

  Minister Schippers reageert op de evaluatie op de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) en geeft haar beleidsvisie op het gebruik van de Wbmv.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RVZ-advies Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

  Advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) over verschuiving van de inhoud van opleidingen en beroepen in de zorg. ‘Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak veroorzakers agressie en geweld

  Dit project is onderdeel van het Actieplan Veilig werken in de zorg van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg en het ministerie van VWS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afspraken in de Green Deal Duurzame zorg

  Meer dan 280 partijen hebben de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Zij hebben ieder hun eigen doelen, maar baseren die op de volgende 4 afspraken: CO2-uitstoot terugdringen met 49% in 2030 Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen Minder medicijnresten in grondwater, sloten en rivieren Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten Lees meer over de afspraken over Green Deal op deze website. Hieronder staan de algemene afspraken en alle pledges met ondertekening: 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over visie op de arbeidsmarkt in de zorg en ondersteuning

  Brief van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over dat er veel veranderd is in de zorg de afgelopen decennia. De medische mogelijkheden zijn drastisch toegenomen en daarmee de hoeveelheid zorg en de kwaliteit van zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat zorgmedewerkers opnieuw geïntimideerd worden

  Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over het bericht dat zorgmedewerkers opnieuw geïntimideerd worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het meldpunt ‘De overgang naar een nieuwe thuiszorg’

  Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het meldpunt ‘De overgang naar een nieuwe thuiszorg’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over zzp’ers in de zorg

  Antwoorden op schriftelijke vragen over de brief van 10 oktober 2014 inzake zzp’ers in de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technische en financiële consequenties controversieel verklaren Waardering voor betere zorg IV’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeid in Zorg en Welzijn 2012

  Dit rapport geeft inzicht in de arbeidsmarkt in de sectoren zorg en welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht dat 1/3 medewerkers gehandicaptenzorg zich onveilig voelt

  Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Dijk (PvdA) over het bericht dat 1/3 van de medewerkers in de gehandicaptenzorg zich onveilig voelt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten zorgoverleg

  Brief van minister Schippers (VWS) mede namens staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de resultaten van het zorgoverleg. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie commissie Werner

  MEVA-2986253

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren

  Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) informeren de Tweede kamer over de stand van zaken op de arbeidsmarkt voor de zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over best practices die verspilling van geneesmiddelen voorkomen

  Minister Van Ark bericht de Tweede Kamer over de best practices ter voorkoming van verspilling van geneesmiddelen. Kamerbrief over best practices die verspilling van geneesmiddelen voorkomen (PDF | 7 pagina's | 408 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4: Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg (NZa)

  Markscan Geestelijke Gezondheidszorg. Weergave van de markt 2008-2011 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies commissie macrobeheersinstrument

  Adviesrapport van de commissie Baarsma over een alternatief voor het macrobeheersinstrument om de uitgaven voor medisch-specialistische zorg en curatieve geestelijke gezondheidszorg beheersbaar te houden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht Opnieuw angst en intimidatie bij Zorggroep Charim

  Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht dat er opnieuw angst en intimidatie heersen bij Zorggroep Charim.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De rol van de Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant in de zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over integrale bekostiging medisch specialistische zorg

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de integrale bekostiging medisch specialistische zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat het LangeLand Ziekenhuis overgenomen wordt

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP) en Leijten (SP) over het bericht dat het LangeLand Ziekenhuis overgenomen wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Numerus Fixus Geneeskunde: Loslaten of vasthouden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over invoeringsproblematiek trekkingsrecht pgb

  Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Klijnsma (SZW) beantwoorden vragen van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de invoeringsproblematiek van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget (pgb).

  Bekijk document gepubliceerd op