Zoekresultaten  1-10 van de 413 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
 • Advies Raad van State voorstel wetswijziging onderwijswetten invoeren van de verplichting voor scholen om de sociale veiligheid op school te waarborgen

  voorstel van een wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om de sociale veiligheid op school te waarborgen, met memorie van toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel po, vo en mbo

  Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer een rapportage aan over de veiligheid van het onderwijspersoneel in het primair -, voortgezet -, en het middelbaar beroeps onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Servicedocument voor funderend onderwijs COVID-19

  Het document bevat de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in verband met COVID-19 voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over maatregelen tegen verspreiding COVID-19 op scholen

  Minister Slob beantwoordt Kamervragen over maatregelen tegen verspreiding COVID-19 op scholen. Aanleiding van de vragen was het bericht 'Ventilatie bij scholen niet altijd op orde, open ramen dwingen tot jassen en dikke truien'. Antwoorden op schriftelijke vragen over maatregelen tegen verspreiding COVID-19 op scholen (PDF | 6 pagina's | 218 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak regeldruk onderwijs

  Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer over aanpak regeldruk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de toekomst van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds primair onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het voorlopig verslag over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Hij kreeg het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Minister Slob informeert de Tweede Kamer  over de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen over het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast informeert hij de Kamer over enkele andere ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op verschillende thema’s op het gebied van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft hij een update over verschillende aangenomen moties en toezeggingen. Tot slot stuurt hij de Kamer diverse onderzoeken en jaarrapportages. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op verslag schriftelijk overleg Alfabetisering Laageletterdheid

  Minister Van Engelshoven antwoordt op de vragen over de vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024r. Antwoord op verslag schriftelijk overleg Alfabetisering Laageletterdheid (PDF | 22 pagina's | 913 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op