Zoekresultaten  1-3 van de 3 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Samen aan de slag met leerlingendaling

  Deze handreiking dient als een praktisch hulpmiddel voor schoolleiders en bestuurders bij de samenwerking met andere scholen en besturen. Ook voor alle stakeholders bij de samenwerking waaronder ouders, medezeggenschapsraad (MR) en gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitleg passend onderwijs voor professionals - Helderheid rond passend onderwijs - Informatie voor leraren in het basisonderwijs

  Elke school heeft de opdracht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden. Om deze zorgplicht te kunnen waarmaken, werken schoolbesturen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De informatie op deze pagina is bedoeld voor professionals in het onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Helderheid rond passend onderwijs

  De handreiking 'Helderheid rond passend onderwijs' geeft een overzicht van de belangrijke informatie over passend onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen. Deze handreiking kan helpen om in het team het goede gesprek te voeren over passend onderwijs en samen keuzes te maken die tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en tegelijk werkbaar blijven voor het lerarenteam. Samen met leraren is gezocht naar de vragen die zij hierover hebben. Leraren vinden in deze handreiking dan ook veelgehoorde vragen en antwoorden.

  Bekijk document gepubliceerd op