Zoekresultaten  1-10 van de 85 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden vragen over aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de Kamerbrief van 19 juni 2023. De brief ging over aanscherpingen op het vlak van particulier onderwijs en thuisonderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over manifest over inclusieve stilteruimtes op onderwijsinstellingen

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het manifest 'Stilteruimtes ter bevordering van het welzijn en diversiteits- en inclusiebeleid op onderwijsinstellingen' van studentenorganisaties en belangenorganisaties. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (Denk) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking Motie Dassen/Van Weyenberg: Structurele scenario’s voor het aanbieden van schoolmaaltijden

  Het document bevat een uitwerking van verschillende mogelijke scenario’s voor een structurele vorm van schoolmaaltijden. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Dassen (VOLT) en Van Weyenberg (D66). Deze verzocht verzocht de regering om verschillende opties uit te werken voor het structureel en laagdrempelig maken van gezonde en gevarieerde gratis schoolmaaltijden voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister  Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op vragen over haar brief van 24 mei 2023 over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Jaarwerkplan 2024 Doelen en activiteiten Inspectie van het Onderwijs

  Concept van het jaarwerkplan van de Inspectie van het Onderwijs voor het jaar 2024. De Eerste en Tweede Kamer hebben dit concept ontvangen in verband met de procedure op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden schriftelijke vragen over aanscherpingen voor particulier en thuisonderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs (basisonderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opzet en vraagstelling periodieke rapportage Kansengelijkheid funderend onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van de rapportage over het thema kansengelijkheid in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). De voorbereiding voor deze rapportage vindt plaats in de 2e helft van 2023 en het 1e kwartaal van 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van zijn plannen voor het aanscherpen en verbeteren van de wettelijke kaders voor het particulier onderwijs en thuisonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief van 19 juni 2023 over aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Afschrift van de Kamerbrief van voormalig minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) van 19 juni 2023. De brief gaat over de hoofdlijnen van de plannen voor het aanscherpen en verbeteren van de wettelijke kaders voor het particulier onderwijs en thuisonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op