Zoekresultaten  751-760 van de 765 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
 • Twintig jaar TIMMS

  Ontwikkelingen in leerlingprestaties in de exacte vakken in het basisonderwijs in 1995-2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Twintig jaar Timms (Trends in International Mathematics and Science Study)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Education at a Glance 2022 OECD Indicators

  Jaarlijkse rapportage van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het jaar 2022. Het rapport bevat gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen. Het geeft informatie over de positie van het Nederlandse onderwijsstelsel in vergelijking met andere landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tegengaan segregatie in het basisonderwijs

  Monitoring van de OCW-pilots.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit register onderwijsdeelnemers

  Besluit voor nadere regels voor de gegevens in het register onderwijsdeelnemers en over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs

  Eindrapportage van de pilot leerwinst en toegevoegde waarde in het basisonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit, een beschrijving van het onderwijsaanbod op scholen

  Resultaten van een onderzoek naar het onderwijsaanbod rond seksuele diversiteit. De Inspectie van het onderwijs heeft dit onderzoek uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Balans van het reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs 4

  Rapport over de balans van het reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs 4.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs

  De InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) is een subsidieregeling die scholen in het primair en voortgezet onderwijs 4 jaar lang de mogelijkheid gaf om te experimenteren met innovatieve maatregelen binnen de school om het dreigende lerarentekort aan te pakken, zonder dat dit ten koste zou gaan van de onderwijskwaliteit of zou leiden tot een hogere werkdruk. Gedurende die vier jaar (2011-2014) zijn de effecten van de maatregelen onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleefde bureaucratie en professionaliteit onder leraren

  Onderzoek van B&A onder leraren in het basisonderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE), hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). Gekeken is hoe deze leraren bureaucratie en hun eigen professionaliteit beleven. Het rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met deskundigen uit het veld en een veldonderzoek. 

  Bekijk document gepubliceerd op