Zoekresultaten  1-10 van de 768 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
 • Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden so COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht (PDF | 20 pagina's | 503 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief Uitvoering motie schoolmaaltijden 1e bundel

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief Uitvoering motie schoolmaaltijden 1e bundel (PDF | 30 pagina's | 4,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2021

  Het jaarverslag geeft een beschrijving per sector van de reguliere (wettelijke) taken en de geboekte resultaten in 2021. Daarnaast bevat het de financiële en personele rapportage over 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op verschillende thema’s op het gebied van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft hij een update over verschillende aangenomen moties en toezeggingen. Tot slot stuurt hij de Kamer diverse onderzoeken en jaarrapportages. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van de leden Kwint en Westerveld over Bijlesbureaus die misbruik maken van ouders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het voorlopig verslag over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs. Hij kreeg het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie initiatiefwet Bisschop cs

  Het rapport evalueert de Initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA). De Initiatiefwet gaat over wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Evaluatie initiatiefwet Bisschop c.s. (PDF | 47 pagina's | 800 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Integrale beslisnota bij Kamerbrief over plannen toezicht funderend onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Integrale beslisnota bij Kamerbrief Samen voor beter onderwijs duidelijk over kwaliteit (PDF | 20 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over plannen toezicht funderend onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over zijn plannen voor het toezicht in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en de onderwijskwaliteit. Daarbij gaat hij in op de uitkomsten van de evaluatie van de Initiatiefwet van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66)  en Rog (CDA). De Initiatiefwet gaat over wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota. Kamerbrief over toezicht in funderend onderwijs (PDF | 15 pagina's | 432 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op