Zoekresultaten  1-10 van de 1.403 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Openbaar vervoerverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over waarborging van toegankelijkheid in het openbaar vervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen nover de toegankelijkheid in het openbaar vervoer bij de toegenomen drukte. Het Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met appreciatie Commissievoorstellen voor het waarborgen van spoorveiligheid en interoperabiliteit in de Kanaaltunnel

  Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een brief met de appreciatie over Commissievoorstellen voor het waarborgen van spoorveiligheid en interoperabiliteit in de Kanaaltunnel naar de Tweede Kamer. Kamerbrief met appreciatie Commissievoorstellen voor het waarborgen van spoorveiligheid en interoperabiliteit in de Kanaaltunnel (PDF | 3 pagina's | 217 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State voorstel wetswijziging onderwijswetten invoeren van de verplichting voor scholen om de sociale veiligheid op school te waarborgen

  voorstel van een wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om de sociale veiligheid op school te waarborgen, met memorie van toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

  In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2015 College voor Toetsen en Examens

  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft als taak om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen te waarborgen, en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenrapport parlementaire werkgroep vervoer HSL-Zuid

  Correspondentie waarin het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaan HSA wijst op het tijdig uitvoeren van de concessieovereenkomst en de noodzaak van goede planning en tijdige bestelling van materieel, zodat tijdig de start van het commercieel vervoer gewaarborgd is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Noodklok voor het Nederlandse spoorgoederenvervoer

  Pamflet van RailGood en andere belangenorganisaties. Het pamflet gaat over de aangekondigde prijsstijging voor het gebruik van het spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel po, vo en mbo

  Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer een rapportage aan over de veiligheid van het onderwijspersoneel in het primair -, voortgezet -, en het middelbaar beroeps onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport 2e fase onderzoek betonkwaliteit HSL

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar gevaren voor de veilige berijdbaarheid en de technische levensduur van 100 jaar van de betonconstructies van de HSL.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op