Zoekresultaten  1-20 van de 162 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Bodemverwijder
 • 36094, nr. 12 - Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid); Amendement; Amendement van het lid Beckerman over het waarborgen van de vrije keuze voor een advocaat of deskundige

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de afvalwaterinjectie in Twente

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over de afvalwaterinjectie in Twente. Het Tweede Kamerlid Omtzigt heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over de afvalwaterinjectie in Twente (PDF | 16 pagina's | 528 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst van ministers milieu en energie 10 en 11 juli 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de informele bijeenkomst van milieuministers op 10 juli 2023 en de gedeelde informele bijeenkomst van ministers voor milieu en energie op 11 juli 2023. Deze vonden plaats in Valladolid, Spanje. Daarnaast informeren zij de Kamer over het akkoord in de trilogen over de verordening over ozonlaag afbrekende stoffen en de stand van zaken in de trilogen over de verordening over gefluoreerde broeikasgassen. Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over giftige zware metalen in grondwater door staalslakken

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Meer giftige zware metalen komen in grondwater dan gedacht door 'staalslakken': 'Het maakt al het leven kapot''. De Tweede Kamerleden De Hoop (PvdA) en Bouchallikh (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35561, nr. 7 - Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

  Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen; Rapport; Deelrapport 2 - Feitenreconstructie 1959-2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35334;33576, nr. BF - Problematiek rondom stikstof en PFAS

  Problematiek rondom stikstof en PFAS; Verslag van een mondeling overleg op 18 april 2023 over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid, en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35561, nr. 18 - Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

  Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie op het rapport "Groningers boven gas" van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (Kamerstuk 35561-17)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30015, nr. 106 - Bodembeleid

  Bodembeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de versterking stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kamerstuk 30015-104)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35561, nr. A - Parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen

  Parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen; Brief van de Minister-President, minister van Algemene Zaken en de staatssecretaris van EZK met kabinetsreactie op het rapport 'Groningers boven gas' van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35561, nr. 10 - Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

  Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen; Rapport; Deelrapport 5 - Themahoofdstukken, verantwoording en bijlagen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief gevolgen uitspraak Raad van State over mijnbouwschade Limburg

  Minister Wiebes beschrijft de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over mijnbouwschade in Limburg en de vervolgstappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over afhandeling schade door steenkoolwinning

  Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over de afhandeling van schade door de voormalige steenkoolwinning. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Beckerman (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35334, nr. AN - Problematiek rondom stikstof en PFAS

  Problematiek rondom stikstof en PFAS; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S over voortgang stikstofproblematiek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35334;33576;35600, nr. AO - Problematiek rondom stikstof en PFAS

  Problematiek rondom stikstof en PFAS; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over stikstofbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35334, nr. AY - Problematiek rondom stikstof en PFAS

  Problematiek rondom stikstof en PFAS; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S naar aanleiding van technische briefing van 15 november 2022 over de stikstofproblematiek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35561, nr. 17 - Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

  Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen; Brief regering; Kabinetsreactie op het rapport "Groningers boven gas" van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35334;33576;35600, nr. AQ - Problematiek rondom stikstof en PFAS

  Problematiek rondom stikstof en PFAS; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over stikstofbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35561, nr. 6 - Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

  Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen; Rapport; Deelrapport 1 - Conclusies en aanbevelingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over versterking stelsel kwaliteitsborging bodembeheer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) van 24 mei 2022 over de versterking van het stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over diverse onderwerpen water

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van water. Daarnaast geeft hij invulling  aan een aantal moties en toezeggingen.

  Bekijk document gepubliceerd op