Zoekresultaten  1-10 van de 19 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bodemverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief reactie op Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en staatssecretaris Heijnen (IenW) reageren op het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 en beschrijven de voortgang die is geboekt sinds het verschijnen van het Dreigingsbeeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (PDF | 38 pagina's | 480 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies NOvA wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) reageert op het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvdR wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  De Raad voor de rechtspraak (RvdR) reageert op het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Minister Grapperhaus (JenV) biedt het wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over mishandeling bij training politiehonden

  Minister Grapperhaus beantwoordt Kamervragen over de mishandeling van honden die in training  zijn bij leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV).     

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Hoe lopen de hazen

  Het rapport doet verslag van het onderzoek onder regie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatie CPG Voorstel van wet Wwm verzwaarde screening

  Advies van het College van procureurs-generaal bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op