Zoekresultaten  1-10 van de 145 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bodemverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals s

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Verzamelbrief bodem en ondergrond

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Review Onderzoek Granuliet over de Maas Bijlagenrapport Deel 4

  De bijlage bevat de resultaten van grondwatermonsters en oppervlaktewatermonsters in de Westplas en Moleneindse Waard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023-2030

  Bijlage bij de Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen. De bijlage bevat bestuurlijke afspraken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Interprovinciaal overleg (IPO), de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). De afspraken gaan over bodemsanering en verbetering van de bodemkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PFAS in Europees water

  In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in een literatuurstudie in beeld gebracht wat er bekend is over de aanwezigheid van PFAS in water in Europa. De kennisontwikkeling over PFAS, en de effecten van deze groep stoffen gaat snel. Ook worden veel soorten PFAS op veel plekken worden aangetroffen, en spannen diverse lidstaten zich in om de blootstelling te reduceren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de rol van water en bodem bij toekomstige besluitvorming over ruimtelijke ordening. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over het storten van grond op Munnikenland Bommelerwaard in Poederoijen - Bijlage 5

  Besluit op een verzoek om informatie over het storten van grond op locatie Munnikenland Bommelerwaard in Poederoijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over versterking stelsel kwaliteitsborging bodembeheer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) van 24 mei 2022 over de versterking van het stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit op Wob-verzoek over Thermisch Gereinigde Grond (deel 5) - Bijlagen 35 bij 2e deelbesluit Wob-verzoek TGG

  Besluit op een verzoek om informatie over Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  

  Bekijk document gepubliceerd op