Zoekresultaten  1-20 van de 355 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Kamerbrief over koraalbescherming op Bonaire

  Minister Schouten (LNV) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor EZK over moties die er voor zorgen dat bij concrete projecten op Bonaire natuurbescherming wordt gewaarborgd en te voorkomen dat deze projecten tot koraalbeschadiging leiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over externe integriteitscommissie NVWA

  Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de instelling van een externe integriteitscommissie voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De doelstelling hiervan is het waarborgen van een onafhankelijk meldpunt waar een medewerker terecht kan met signalen over integriteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de richtlijnen voor het welzijn van paarden en ponys

  De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie biedt de Tweede Kamer zijn reactie aan op de richtlijnen voor paardenhouders van de Sectorraad Paarden (SRP). De staatssecretaris noemt ook de (vervolg)stappen van het kabinet om het welzijn van paarden en ponys te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over advies om zwangere vrouwen te waarschuwen voor Schmallenbergvirus

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid (PvdD) over het advies om zwangere vrouwen te waarschuwen voor het Schmallenbergvirus. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de EU Transportverordening vangmethode van kippen

  Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de EU Transportverordening (EG nr. 1/2005) met betrekking tot het vangen van kippen. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over klimaat in varkensstallen

  Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvDH) over het bericht over ziekmakende giftige dampen in varkenstallen en het aanhoudende gedogen daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over fok en verkoop kortsnuitige honden

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de fok en verkoop van kortsnuitige honden. De Tweede Kamerleden Haverkort en Van Campen (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de tweede suppletoire begroting LNV 2020

  Minister Schouten beantwoordt Kamervragen over de Tweede suppletoire begroting van het Ministerie van LNV (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020. Beantwoording Kamervragen over de  tweede suppletoire begroting LNV 2020 (PDF | 16 pagina's | 681 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over jaarplan 2023 NVWA

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het jaarplan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor 2023. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over brief van 372 wetenschappers met zorgen over mijnbouw in Waddenzee

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de brief van 372 wetenschappers met zorgen over de mijnbouw in de Waddenzee. De Tweede Kamerleden De Groot en Boulakjar (beiden D66) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over brief van 372 wetenschappers met zorgen over mijnbouw in Waddenzee (PDF | 4 pagina's | 172 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag bij voorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

  Nota naar aanleiding van verslag bij voorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (PDF | 89 pagina's | 571 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over voortgang verbeteren slachtsysteem

  Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg van 17 mei 2021 over de voortgang van het verbeteren van het slachtsysteem. De Tweede Kamerfracties van de VVD, D66, het CDA, de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie en de BBB hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19

  Met deze brief informeert minister Schouten de Kamer over de subsidieregeling die is opengesteld voor dierentuinen. De regeling bevat staatssteun en is goedgekeurd door de Europese Commissie. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van woensdag 17 februari en wordt vanaf 22 februari 2021 3 weken opengesteld voor dierentuinen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

  Nota naar aanleiding van het verslag over wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)/  Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (PDF | 126 pagina's | 11 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het Besluit gezelschapsdieren

  Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het Ontwerpbesluit met regels voor bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren (Besluit gezelschapsdieren).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen Schriftelijk Overleg 14 november 2022

  Minister Adema (LNV) geeft, mede namens de minister voor Natuur en Stikstof, antwoord op vragen gesteld tijdens het Schriftelijk Overleg van 14 november 2022 over de Landbouw- en Visserijraad van 21 en 22 november 2022. De vragen zijn gesteld door de VVD-, D66-, PVV-, CDA-, PvdA-GL, SGP- en BBB-fractie. Antwoorden op Kamervragen Schriftelijk Overleg 14 november 2022 (PDF | 9 pagina's | 530 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen inzake het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming

  Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op vragen in het kader van voorhangprocedure ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over wratziekte bij aanleg aarden wal

  Minister Schouten beantwoordt vragen over berichten dat aangevoerde grond voor de aanleg van een aarden wal bij Emmen is besmet met de wratziekte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet natuurbescherming

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Aanvullingen natuur Omgevingswet

  Minister Schouten reageert op vragen en opmerkingen over het voorstel voor de Aanvullingswet natuur en het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet. Beantwoording Kamervragen over Aanvullingen natuur Omgevingswet (PDF | 33 pagina's | 2,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op