Zoekresultaten  11-20 van de 344 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bodemverwijder
 • Jaarverslag 2014 SodM

  Jaarverslag over 2014 van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM houdt toezicht op de exploratie, winning, transport en opslag van delfstoffen zoals olie, gas en zout, en op de exploratie en winning van aardwarmte (geothermie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023-2030

  Bijlage bij de Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen. De bijlage bevat bestuurlijke afspraken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Interprovinciaal overleg (IPO), de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). De afspraken gaan over bodemsanering en verbetering van de bodemkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee

  Dit rapport onderzoekt de vraag of de gaswinning op de Noordzee past binnen de afspraken daarover in het Noordzeeakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2021

  Dit jaarplan beschrijft hoe het Staatstoezicht op de Mijnen in 2021 bijdraagt aan de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de winning van energie en delfstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek communicatie tussen EZK en de NAM - wob-besluit-communicatie-tussen-ezk-en-nam-deel-1.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen EZK en de NAM over de injectie van  productiewater in de voormalige gasvelden in Twente. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek communicatie tussen SodM en de NAM, SodM en EZK en de NAM en EZK - Wob-besluit inzake de communicatie tussen SodM en de NAM deel 1.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen SodM en de NAM, SodM en EZK en de NAM en EZK over de injectie van  productiewater in de voormalige gasvelden in Twente. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PFAS in Europees water

  In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in een literatuurstudie in beeld gebracht wat er bekend is over de aanwezigheid van PFAS in water in Europa. De kennisontwikkeling over PFAS, en de effecten van deze groep stoffen gaat snel. Ook worden veel soorten PFAS op veel plekken worden aangetroffen, en spannen diverse lidstaten zich in om de blootstelling te reduceren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2022

  In dit jaarplan laat het Staatstoezicht op de Mijnen zien welke onderwerpen zij in 2022 prioriteit geeft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de rol van water en bodem bij toekomstige besluitvorming over ruimtelijke ordening. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Bisschop over het getouwtrek met de provincie Overijssel over het legaliseren van PAS-melders

  Bekijk document gepubliceerd op