Zoekresultaten  1-10 van de 325 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Waterverwijder
 • 36094, nr. 12 - Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid); Amendement; Amendement van het lid Beckerman over het waarborgen van de vrije keuze voor een advocaat of deskundige

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de afvalwaterinjectie in Twente

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over de afvalwaterinjectie in Twente. Het Tweede Kamerlid Omtzigt heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over de afvalwaterinjectie in Twente (PDF | 16 pagina's | 528 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording feitelijke vragen REACH, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. De commissie had vragen gesteld over de werking van de REACH-verordening, de Kaderrichtlijn Water, de Drinkwaterrichtlijn en het Nederlandse vergunningstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst van ministers milieu en energie 10 en 11 juli 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de informele bijeenkomst van milieuministers op 10 juli 2023 en de gedeelde informele bijeenkomst van ministers voor milieu en energie op 11 juli 2023. Deze vonden plaats in Valladolid, Spanje. Daarnaast informeren zij de Kamer over het akkoord in de trilogen over de verordening over ozonlaag afbrekende stoffen en de stand van zaken in de trilogen over de verordening over gefluoreerde broeikasgassen. Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over diverse onderwerpen water

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van water. Daarnaast geeft hij invulling  aan een aantal moties en toezeggingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op feitelijke vragen water en bodem sturend

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief 'Water en Bodem sturend' van 25 november 2022. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Antwoorden op feitelijke vragen water en bodem sturend (PDF | 64 pagina's | 924 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening

  Minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Heijnen (IenW) informeren de Tweede Kamer over de rol van water en bodem bij toekomstige besluitvorming over ruimtelijke ordening. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota. Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening (PDF | 32 pagina's | 1022 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31409, nr. 415 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de reddingsoperatie van de Fremantle Highway

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verwerkingsproces productiewater en antwoorden op Kamervragen over afvalwaterinjectie in Twente

  Minister Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over een schoner en beter proces voor de verwerking van productiewater en geeft antwoord op vragen uit het schriftelijke overleg Afvalwaterinjectie in Twente. De vragen zijn gesteld vanuit de fracties van D66, CDA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, BBB en lid Omtzigt. Kamerbrief over verwerkingsproces productiewater en antwoorden op Kamervragen over afvalwaterinjectie in Twente (PDF | 25 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de 'Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' met het achterliggende bouwstenenrapport. Met deze brief informeren ministers De Jonge en Van der Wal-Zeggelink de Tweede Kamer ook over de resultaten van het onderzoek naar een landelijke groennorm. Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 13 pagina's | 646 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op