Zoekresultaten  1-10 van de 337 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Waterverwijder
 • 36094, nr. 12 - Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid); Amendement; Amendement van het lid Beckerman over het waarborgen van de vrije keuze voor een advocaat of deskundige

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de afvalwaterinjectie in Twente

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over de afvalwaterinjectie in Twente. Het Tweede Kamerlid Omtzigt heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde agenda Milieuraad 18 december 2023 te Brussel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 18 december 2023 te Brussel. Daarnaast informeert zij de Kamer over de voortgang in de onderhandelingen over de herziening van de richtlijn luchtkwaliteit. Ook gaat zij in op de overeenstemming tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) over het voorstel voor een vrijwillig Europees kader voor de certificering van koolstofverwijdering.

 • 31409, nr. 429 - Zee- en binnenvaart

  Zee- en binnenvaart; Brief regering; Eerste jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording feitelijke vragen REACH, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. De commissie had vragen gesteld over de werking van de REACH-verordening, de Kaderrichtlijn Water, de Drinkwaterrichtlijn en het Nederlandse vergunningstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 659 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Brief regering; Stand van zaken en ontwikkelingen die betrekking hebben op het waterdomein

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op feitelijke vragen water en bodem sturend

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief 'Water en Bodem sturend' van 25 november 2022. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over diverse onderwerpen water

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van water. Daarnaast geeft hij invulling  aan een aantal moties en toezeggingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rol Water en Bodem bij ruimtelijke ordening

  Minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Heijnen (IenW) informeren de Tweede Kamer over de rol van water en bodem bij toekomstige besluitvorming over ruimtelijke ordening. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst van ministers milieu en energie 10 en 11 juli 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de informele bijeenkomst van milieuministers op 10 juli 2023 en de gedeelde informele bijeenkomst van ministers voor milieu en energie op 11 juli 2023. Deze vonden plaats in Valladolid, Spanje. Daarnaast informeren zij de Kamer over het akkoord in de trilogen over de verordening over ozonlaag afbrekende stoffen en de stand van zaken in de trilogen over de verordening over gefluoreerde broeikasgassen. Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op