Zoekresultaten  1-50 van de 67 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bodemverwijder
Thema: Waterverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Algemene Zakenverwijder
 • Kamerbrief over IBP

  Minister De Jonge biedt de Kamer een brief aan over het Interbestuurlijk Programma (IBP), de publicatie 'Programmastart IBP' en het afschrift van de aanbiedingsbrief hiervan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 - zoektermen 2013

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bescherming Nationale Grondwater Reserves

  Rapport over hoe Nationale Grondwater Reserves (NGR’s) beschermd kunnen worden. NGR’s zijn gebieden met diep gelegen, zeer oude en schone grondwatervoorraden, die eeuwenlang goed bewaard zijn gebleven. Deze voorraden zijn waardevol als natuurlijk kapitaal en kunnen worden ingezet voor de drinkwatervoorziening als ontwikkelingen in de verre toekomst daartoe aanleiding geven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 6 - zoektermen 2016

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - zoektermen 2011

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - zoektermen 2012

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4 - zoektermen 2014

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht stand van zaken 17 hervormingen

  Schematisch overzicht van de laatste stand van zaken op het terrein van 17 hervormingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over diverse jaarverslagen 2021 en verantwoordingsrapporten ARK - Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer en antwoorden op Kamervragen

  Minister-president Rutte stuurt zijn antwoorden op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor BZ over diverse jaarverslagen van 2021 en verantwoordingsrapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) hierover. Een afschrift van deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang 17 hervormingen

  De minister-president informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken op het gebied van 17 hervormingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over contacten met provider en contacten World Economic Forum (WEF)

  Besluit op een verzoek om informatie over het contact tussen de provider en het ministerie van Algemene Zaken (AZ) over de sms-berichten van de minister-president en over het contact tussen AZ, de minister-president en het World Economic Forum (WEF) over de bijeenkomst in mei 2022 te Davos. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5 - zoektermen 2015

  De minister-president heeft op 22 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de op jaarbasis 5.000 meest ingevoerde zoektermen op http://www.rijksoverheid.nl van de jaren 2011 tot en met 2016 en het aantal keer dat een zoekterm is ingevoerd. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wijziging begrotingsstaat AZ en CTIVD 2022 en over wijziging begrotingsstaat Koning

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) van 2022 en over wijziging van de begrotingsstaat van de Koning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over B-component uitkering Koning

  Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van de motie om elke vijf jaar te toetsen of de B-component van de uitkering van de Koning nog passend is bij de hoogte van zijn personele en materiële uitgaven. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen van Sneller en Leijten - Antwoorden op Kamervragen van de leden Sneller en Leijten.pdf

  Minister-president Rutte geeft antwoord op Kamervragen van leden Sneller (D66) en Leijten (SP) van 7 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie

  Brief van minister-president Rutte, minister Dijsselbloem (Fin), minister Kamp (EZ), en minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer over de inzet van het kabinet ten aanzien van de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen van Sneller en Leijten - Memo van 13 maart 2001

  Minister-president Rutte geeft antwoord op Kamervragen van leden Sneller (D66) en Leijten (SP) van 7 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderhoudskosten “De Groene Draeck”

  Rapport over de onderhoudskosten van de lemsteraak “De Groene Draeck”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over extreme noodsituaties en een designated survivor

  Minister-president Rutte stuurt de Tweede Kamer een brief over de noodzaak van een regeling voor zeer extreme noodsituaties waarin politieke ambtsdragers voor onbepaalde tijd niet langer kunnen functioneren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen van Sneller en Leijten - Fax van 14 maart 2001

  Minister-president Rutte geeft antwoord op Kamervragen van leden Sneller (D66) en Leijten (SP) van 7 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over stemming invoering QR-toegangspas

  Minister-president Rutte geeft antwoord op 2 sets vragen. De 1e set vragen gaat over het feit dat alle ministers en staatssecretarissen die tevens Kamerlid zijn, afwezig waren bij de hoofdelijke stemmingen over de QR-code en hoe zich dit verhoudt tot het grondwettelijke recht om zonder last te stemmen en over wie het besluit tot ontslag genomen heeft. Deze vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Omtzigt. De 2e set vragen gaat over het verloop rond het ontslag van oud-staatssecretaris Mona Keijzer en de afwezigheid van kabinetsleden bij de hoofdelijk stemming over de invoering van de QR-toegangspas. Deze vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Pouw-Verweij (JA21).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over aftreden bewindspersonen Infrastructuur en Waterstaat

  Minister-president Rutte, minister Ollongren (BZK) en minister Visser (IenW) geven antwoord op vragen over de nieuwe functies van de afgetreden minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om vragen van de Tweede Kamerleden De Hoop en Arib (beiden PvdA), van het Tweede Kamerlid Leijten (SP), van de Tweede Kamerleden Eerdmans en Pouw-Verweij (beiden JA21) en van het Tweede Kamerlid Sneller (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op de vragen van de Commissie voor Binnenandse Zaken

  Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2013 van de Koning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Subsidieregeling BZ 2006

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Subsidieregeling Buitenlandse Zaken 2006. Het rapport dient ter onderbouwing van de motieven voor verlenging van de regeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeerakkoord Bruggen slaan

  De fractievoorzitters Rutte en Samsom hebben op 29 oktober 2012 het regeerakkoord Bruggen slaan gepresenteerd. Op deze pagina kunt u het akkoord met bijlagen downloaden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over B-component uitkering van Koning en verzochte beslisnota’s

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over de B-component van de uitkering van de Koning en de door de commissie verzochte beslisnota’s. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek kosten Koninklijk Huis 2017 - BesluitWob-verzoek kosten Koninklijk Huis 2017.pdf

  De minister van Algemene Zaken heeft op 24 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de kosten Koninklijk Huis 2017.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gastlezing minister president Rutte over democratie

  Gastcollege van minister-president Mark Rutte bij het vak ‘Grondslagen van het recht’ van de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Deze lezing vond plaats op 21 februari 2023.

 • Antwoord op Kamervragen over beïnvloeding NOS door Koninklijk Huis

  Minister-president Rutte beantwoordt vragen van het Kamerlid Verhoeven (D66) over de vermeende beïnvloeding van de NOS door het Koninklijk Huis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op bezwaar n.a.v. Wob-verzoek over kosten Koninklijk Huis 2017 - Beslissing bezwaar kosten kosten Koninklijk Huis.pdf

  Besluit op een bezwaar naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over de kosten van het Koninklijk Huis in 2017.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over vakantie Koning

  Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de vakantie van de Koning en zijn gezin in Griekenland. De Koning heeft zijn vakantie inmiddels afgebroken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beantwoording vragen over aandelenbezit Koning

  Minister-president Rutte beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het bezit van aandelen door de Koning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over historisch onderzoek inkomensbestanddeel Koninklijk Huis

  Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het historisch onderzoek dat zich richt op de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de bepaling van het inkomensbestanddeel van de grondwettelijke uitkering op basis van artikel 40 van de Grondwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op SCP-rapport De sociale staat van Nederland 2011

  Brief van minister-president Rutte, mede namens minister Schippers (VWS), aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie op hoofdlijnen op het rapport ‘De sociale staat van Nederland 2011’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord Grondwetsvoorstel kiescollege kiezers buiten Nederland

  Memorie van antwoord over Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over openbare agenda minister-president Rutte

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over zijn openbare agenda. De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2017

  Deze bundel bevat een selectie van publieke optredens, werkbezoeken in binnen- en buitenland en andere activiteiten van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de voorgenomen vakantie van Z.M. de Koning en zijn terugkeer

  Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen vakantie van Z.M. de Koning en zijn terugkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over artikel 119 Grondwet in relatie tot de kwestie Bomhoff

  Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over artikel 119 Grondwet in relatie tot de kwestie Bomhoff. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten Bosch

  Antwoorden van minister-president Rutte op de Kamervragen over de vergoedingen van de inrichting van de privévertrekken van paleis Huis ten Bosch. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en antwoorden over het jaarverslag van de Koning 2017

  Minister-president Rutte beantwoordt Kamervragen over het jaarverslag van de Koning 2017.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over benoemingen vice-president Raad van State 2012 en 2018 - Besluit Wob-verzoek benoemingen vicepresidenten RvS.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de benoeming van mr. J.P.H. Donner tot vice-president van de Raad van State in 2012 en van mr. T.C. de Graaf in dezelfde functie in 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met een overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken

  Brief van minister-president Rutte aan de Tweede Kamer met een overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Integriteitsbeleid Ministerie van Algemene Zaken 2022/2023

  De jaarrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van het integriteitsbeleid van het ministerie van Algemene Zaken. Deze rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: rijksbrede regels, de wijze waarop integriteit is georganiseerd binnen het ministerie van Algemene Zaken, een terugblik op 2022, een vooruitblik naar 2023, integriteitsschendingen in 2022 en een gecombineerd verslag van de vertrouwenspersonen over 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toespraak Britse premier Cameron over toekomst Europa

  Brief van minister-president Rutte en minister Timmermans (BZ) met een reactie op de toespraak die de Britse premier Cameron op 23 januari 2013 heeft gehouden over de toekomst van Europa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag informeel diner staatshoofden en regeringsleiders, 27 mei 2014

  De leden van de Europese Raad kwamen op 27 mei 2014 bijeen voor een informeel diner waarbij de uitkomsten van de Europese verkiezingen zijn besproken en van gedachten is gewisseld over het proces dat moet leiden tot een voordracht van de Europese Raad aan het Europees Parlement voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Daarbij is ook gesproken over de prioriteiten van de Europese Unie voor de komende jaren, die leidend dienen te zijn voor het programma van de Commissie. Tot slot heeft een discussie plaatsgevonden over de situatie in Oekraïne, mede in het licht van de verkiezingen die daar in het afgelopen weekeinde hebben plaatsgevonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over landsadvocaat

  Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de taken en de positie van de landsadvocaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2020 Ministerie van Algemene Zaken (III)

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2020 van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van AZ heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvattend Auditrapport 2016 Ministerie van Algemene Zaken (III)

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van AZ heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2017 Ministerie van Algemene Zaken (III)

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2017 van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die de begroting van AZ heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op