Zoekresultaten  1-10 van de 1.023 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bodemverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • 36094, nr. 12 - Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid)

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid); Amendement; Amendement van het lid Beckerman over het waarborgen van de vrije keuze voor een advocaat of deskundige

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Relaties tussen de hoeveelheid stikstofdepositie en de kwaliteit van habitattypen

  Onderzoek naar hoe groot het schadelijke effect is bij een beperkte en bij een grote overschrijding van het kritische niveau waarboven schade aan de natuur kan optreden door stikstofdepositie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Aanpak kosten REACH voor het MKB

  Het rapport beschrijft de aanpak die Rijksoverheid en VNO-NCW hebben ontwikkeld om het voor midden- en kleinbedrijf (MKB) makkelijker te maken om te voldoen aan de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen (REACH). Een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) had uitgewezen dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) relatief hoge kosten moet maken om te voldoen aan REACH.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de afvalwaterinjectie in Twente

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over de afvalwaterinjectie in Twente. Het Tweede Kamerlid Omtzigt heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak kosten REACH voor het MKB

  Staatssecretaris Mansveld (IenM) informeert de Tweede Kamer over de aanpak om het voor midden- en kleinbedrijf makkelijker te maken om te voldoen aan de  Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen (REACH-verordening).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met appreciatie evaluatie Europese stoffenverordening REACH

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de hoofdpunten van de mededeling van de Europese Commissie (EC). De mededeling ging over de werking en evaluatie van de Europese verordening REACH. Deze gaat over het op de markt brengen van chemische stoffen. Zij stuurt haar appreciatie mee met de brief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leren van innovatie: casus vervangen van chroom bij leer(looien)

  Brochure van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De brochure beschrijft ervaringen en tips bij het vervangen van gevaarlijke stoffen in de leersector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verwerking chroom-6-houdend schroot en de werkwijze van Rijkswaterstaat

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de verwerking van chroom-6-houdend staalschroot dat afkomstig is van Rijkswaterstaatobjecten. Hij gaat daarbij in op de rol van Rijkswaterstaat bij de veilige verwerking van dit schroot. Daarnaast beantwoordt hij Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Giftig staal Rijkswaterstaat ging stiekem naar de ovens van Tata'. De Tweede Kamerleden Mulder en Van der Molen (CDA) hadden hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang biociden, gewasbeschermingsmiddelen en REACH

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied van biociden, gewasbeschermingsmiddelen en REACH. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals s

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op