Zoekresultaten  1-20 van de 774 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Bijlage 4. Monitoring betere waarborgen voor de veiligheid van de melder van een ongebruikelijke transactie (toezegging)

  De bijlage rapporteert na 1 jaar over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP). De motie ging over de veiligheid van melders van ongebruikelijke transacties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie

  Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en verantwoordelijkheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effect van verschillende ventilatiehoeveelheden op aerogene transmissie van SARS-CoV-2

  Risicoschatting op basis van het AirCoV2-model. Het RIVM heeft berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie van binnenruimten op ‘aerogene transmissie’ van het coronavirus SARS-CoV-2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Implementatie verlaagde grenswaarde chroom-6

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de implementatie van maatregelen naar aanleiding van de verlaagde grenswaarde van blootstelling aan chroom-6.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Immunisatie tegen RSV in het 1e levensjaar

  Advies van de Gezondheidsraad over immunisatie tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV) in het 1e levensjaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op Defensielocaties periode 1970-2015

  Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van Defensie vanwege het ‘Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie: POMS-locaties, chroom-6 en CARC’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Mentale gezondheid van ons allemaal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorlichting agentschap KNMI

  Het rapport bevat de 5-jarige doorlichting van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) als agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies n.a.v. OMT-Z nertsen en SARS-CoV-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Review Onderzoek Granuliet over de Maas Bijlagenrapport Deel 4

  De bijlage bevat de resultaten van grondwatermonsters en oppervlaktewatermonsters in de Westplas en Moleneindse Waard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van Aanpak "Beheersing chroom-6 bij Defensie”

  Plan van Aanpak "Beheersing chroom-6 bij Defensie”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het werk in coronatijd

  Waarnemingen en ervaringen Inspectie SZW tijdens de pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2023

  In dit jaarplan geeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een beeld van haar prioriteiten voor 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leidraad risicoanalyse stralingstoepassingen

  De Nederlandse wet verplicht ondernemers om voorafgaand aan een handeling met ioniserende straling een risicoanalyse uit te laten voeren. Enkele voorbeelden van dat soort handelingen zijn de controle van lasnaden in gasleidingen met gammabronnen en het maken van een röntgenfoto door een dierenarts. Het RIVM heeft daarom een leidraad ontwikkeld waarmee een risicoanalyse kan worden uitgevoerd voor het werken met ioniserende straling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerwaarde van mobiele luchtreinigers in verminderen van transmissie van SARS-CoV-2

  Literatuurstudie naar de meerwaarde van mobiele luchtreinigers in het verminderen van de overdracht van SARS-CoV-2 in publieke locaties zoals scholen, kantoren en winkels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten

  Advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over maximale geluidsniveaus voor openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Landelijk Coordinatieteam Ventilatie op scholen

  Beeld van ventilatie op scholen in het funderend onderwijs in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem

  Advies over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet door de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over gezondheidsrisicos van kinder- en zorgboerderijen

  Rapport door het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) over de gezondheidsrisicos van kinder- en zorgboerderijen. BuRO ziet veel bezoekers als risicogroep en doet aanbevelingen om infectierisico terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport arbeidsmigranten

  Met deze verkenning wil de Inspectie bijdragen aan een betere informatiepositie over de risico’s die arbeidsmigranten lopen in relatie tot de coronapandemie. Het gaat dan vooral om de risico’s voor hun gezondheid en veiligheid, maar ook hun arbeidsmarktpositie.

  Bekijk document gepubliceerd op