Zoekresultaten  1-10 van de 774 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Doorlichting agentschap KNMI

  Het rapport bevat de 5-jarige doorlichting van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) als agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Immunisatie tegen RSV in het 1e levensjaar

  Advies van de Gezondheidsraad over immunisatie tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV) in het 1e levensjaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie versie december 2023

  Het document bevat een aangepast handelingskader voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. De aanpassing geldt vanaf 1 januari 2024, gelijktijdig met de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q3 2023 Milieudossiers

  De kwartaalrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van Europese Milieudossiers in het 3e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kostprijsonderzoek Maternale Kinkhoestvaccinatie

  Rapport over een kostprijsonderzoek naar de maternale kinkhoestvaccinatie (MKV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring van 5 Rijkswaterstaatswerken waarin TGG is toegepast Monitoringsrapportage 2021

  Het rapport gaat over de monitoring van de toepassing van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in grondwater en oppervlaktewater op de plaats van 5 Rijkswaterstaatswerken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruikerstest voor MijnVraagOverCorona nl over Testen

  De hoofdvraag is in hoeverre ondersteunt Mijnvragenovercorona.nl gebruikers in het beantwoorden van hun vragen rondom testen op corona?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spreken met medisch kwetsbaren

  Hoe ervaren medisch kwetsbare mensen op dit moment nog corona(maatregelen)?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking Motie Dassen/Van Weyenberg: Structurele scenario’s voor het aanbieden van schoolmaaltijden

  Het document bevat een uitwerking van verschillende mogelijke scenario’s voor een structurele vorm van schoolmaaltijden. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Dassen (VOLT) en Van Weyenberg (D66). Deze verzocht verzocht de regering om verschillende opties uit te werken voor het structureel en laagdrempelig maken van gezonde en gevarieerde gratis schoolmaaltijden voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Coffeeshops in Nederland 2022 Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2022

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC). Het bevat de 16e meting van het aantal coffeeshops in Nederland en het gemeentelijk coffeeshopbeleid (1999–2022).

  Bekijk document gepubliceerd op