Zoekresultaten  1-10 van de 379 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Onderzoek naar de aanwezigheid van kwarts, metalen en stofsamenstelling te Apeldoorn

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van ProRail BV naar de aanwezigheid van kwarts, respirabel kwarts, metalen en de stofsamenstelling in en om woningen te Apeldoorn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effect van verschillende ventilatiehoeveelheden op aerogene transmissie van SARS-CoV-2

  Risicoschatting op basis van het AirCoV2-model. Het RIVM heeft berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie van binnenruimten op ‘aerogene transmissie’ van het coronavirus SARS-CoV-2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies n.a.v. OMT-Z nertsen en SARS-CoV-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het werk in coronatijd

  Waarnemingen en ervaringen Inspectie SZW tijdens de pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Review Onderzoek Granuliet over de Maas Bijlagenrapport Deel 4

  De bijlage bevat de resultaten van grondwatermonsters en oppervlaktewatermonsters in de Westplas en Moleneindse Waard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2023

  In dit jaarplan geeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een beeld van haar prioriteiten voor 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Landelijk Coordinatieteam Ventilatie op scholen

  Beeld van ventilatie op scholen in het funderend onderwijs in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerwaarde van mobiele luchtreinigers in verminderen van transmissie van SARS-CoV-2

  Literatuurstudie naar de meerwaarde van mobiele luchtreinigers in het verminderen van de overdracht van SARS-CoV-2 in publieke locaties zoals scholen, kantoren en winkels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem

  Advies over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet door de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport arbeidsmigranten

  Met deze verkenning wil de Inspectie bijdragen aan een betere informatiepositie over de risico’s die arbeidsmigranten lopen in relatie tot de coronapandemie. Het gaat dan vooral om de risico’s voor hun gezondheid en veiligheid, maar ook hun arbeidsmarktpositie.

  Bekijk document gepubliceerd op