Zoekresultaten  1-10 van de 19 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bodemverwijder
Thema: Afvalverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief reactie op Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en staatssecretaris Heijnen (IenW) reageren op het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 en beschrijven de voortgang die is geboekt sinds het verschijnen van het Dreigingsbeeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (PDF | 38 pagina's | 480 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Toelichting Wwm verzwaarde screening

  Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

  Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking en aanvulling van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke sanctionering van dierenmishandeling, dierverwaarlozing en overtreding van bepalingen inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en het aanhitsen van dieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State bij wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming

  Advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over aanpak huiselijk geweld en dierenwelzijn

  Antwoorden van minister Opstelten (VenJ) mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische zaken op vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over aanpak huiselijk geweld en dierenwelzijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consultatie RvdR Voorstel van wet Wwm verzwaarde screening

  Advies van de Raad voor de rechtspraak bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht Extra geld voor controleurs natuurgebieden

  Antwoorden van minister Opstelten (VenJ) op vragen van het Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) over het bericht Extra geld voor controleurs natuurgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over mishandeling bij training politiehonden

  Minister Grapperhaus beantwoordt Kamervragen over de mishandeling van honden die in training  zijn bij leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV).     

  Bekijk document gepubliceerd op