Zoekresultaten  1-5 van de 5 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Verkeerverwijder
 • Beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over invoering helmplicht voor snorfietsers - Openbaar gemaakte documenten

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de invoering van de helmplicht voor snorfietsers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridische aspecten van ALKS en ADS

  Dit onderzoeksrapport omschrijft de juridische raakvlakken van de GSR (General Safety Regulation; Algemene Veiligheidsverordening) met Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van ADS (Automated Driving System). ADS is een overkoepelend begrip voor voertuigen die voor langere tijd (delen van) de rijtaak geheel zelfstandig kunnen uitvoeren, zonder tussenkomst van de menselijke bestuurder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over invoering helmplicht voor snorfietsers - Documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over de invoering van de helmplicht voor snorfietsers. Het verzoek is op 4 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 4 juli 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg over briefstand van zaken ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over haar brief over de stand van zaken van het ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers.

  Bekijk document gepubliceerd op