Zoekresultaten  1-10 van de 56 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Verkeerverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Toelichting werkzaamheden en maatregelen

  Het document geeft een toelichting op de werkzaamheden en maatregelen uit het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beheerplan ProRail 2024-2025

  Rapport van proRail. Het rapport geeft de beheerplannen van ProRail weer voor de beheerconcessie die loopt tot 1 januari 2025. Het beheerplan beschrijft de jaren 2024 en 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek verkeersveiligheid besturen lichte T-voertuigen met B- rijbewijs

  Het rapport analyseert het effect op de verkeersveiligheid als houders van een B- rijbewijs lichte voertuigen uit de rijbewijscategorie T mogen besturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Staat van de Infrastructuur ProRail

  Het rapport beoordeelt de de technische staat van de infrastructuur voor het spoorwegennet in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstperspectief Automobiliteit

  De Ontwikkelagenda beschrijft hoe de auto zijn belangrijke rol in de mobiliteit en bereikbaarheid van Nederlanders in alle delen van het land kan blijven vervullen. Zodat de gebruiker veilig, snel en betrouwbaar van deur tot deur kan reizen; met een zo beperkt mogelijke impact op klimaat en leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Stand van zaken tijdelijke snelheidsbeperking HSL

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over een tijdelijke snelheidsbeperking (TSB) van 120 km/u op de HSL-Zuid tussen Hoofddorp en de Groene Hart Tunnel. Dit naar aanleiding van de resultaten van een Quick Scan van verschillende viaducten op dit baanvakdeel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Situatieschets Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040

  De situatieschets komt voort uit de Landelijke Openbaar Vervoer- en Spoortafel van 14 december 2023. Het rapport geeft een situatieschets van het hier en nu in het openbaar vervoer (ov). Deze situatieschets sluit aan bij de Mobiliteitsvisie. Daarna gaat het in op de wijzigingen in de openbaar vervoeropgaven op basis van de brede welvaartsdoelen uit de Mobiliteitsvisie 2050. Het beschrijft de mogelijke keuzerichtingen voor beleid vanuit de huidige situatie, de opgaven en de kaders voor het zoeken van oplossingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spoorvisie 2040 Het spoor: ruggengraat van de mobiliteit in België

  Nota van Rail2040 (België). De nota geeft een overzicht van het ontwerp van de Spoorvisie 2040 van de Belgische regering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieagenda Bus Rapid Transit

  De Actieagenda BRT (Bus Rapid Transit) komt voort uit de Landelijke Openbaar Vervoer- en Spoortafel van 14 december 2023. Met de Actieagenda maken overheden en vervoerders gezamenlijk afspraken om in 2024 en 2025 de doorontwikkeling in het openbaar vervoer te bevorderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat 2023

  De rapportage gaat over de actuele technische toestand van het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS) op peildatum 1 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op