Zoekresultaten  1-14 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Verkeerverwijder
 • Nadere memorie van antwoord bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten. De Eerste Kamerfracties van BBB en GroenLinks - PvdA hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek verkeersveiligheid besturen lichte T-voertuigen met B- rijbewijs

  Het rapport analyseert het effect op de verkeersveiligheid als houders van een B- rijbewijs lichte voertuigen uit de rijbewijscategorie T mogen besturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport onderzoek verkeersveiligheid lichte T-voertuigen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport onderzoek verkeersveiligheid lichte T-voertuigen

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Verkeersveiligheid besturen lichte T-voertuigen met B-rijbewijs'. Hij gaat in op de bevindingen uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Memorie van antwoord wetsvoorstel Onafhankelijke Goedkeuringsinstantie voertuigen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel Onafhankelijke Goedkeuringsinstantie voertuigen

  Minister Harbers (IenW) reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamerfracties van PvdA en GroenLinks over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over keuringen psychologische geschiktheid machinisten

  Besluit op een verzoek om informatie over keuringen psychologische geschiktheid van machinisten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding verslag over wetsvoorstel onafhankelijke goedkeuringsinstantie RDW

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van invoering van het kader voor lichte elektrische voertuigen door een onafhankelijke goedkeuringsinstantie, de RDW. Daarnaast bevat het wetsvoorstel enkele andere wijzigingen. Nota naar aanleiding verslag over wetsvoorstel onafhankelijke goedkeuringsinstantie RDW (PDF | 24 pagina's | 676 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets (PDF | 14 pagina's | 282 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over invoering helmplicht voor snorfietsers - Openbaar gemaakte documenten

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de invoering van de helmplicht voor snorfietsers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridische aspecten van ALKS en ADS

  Dit onderzoeksrapport omschrijft de juridische raakvlakken van de GSR (General Safety Regulation; Algemene Veiligheidsverordening) met Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van ADS (Automated Driving System). ADS is een overkoepelend begrip voor voertuigen die voor langere tijd (delen van) de rijtaak geheel zelfstandig kunnen uitvoeren, zonder tussenkomst van de menselijke bestuurder. Juridische aspecten van ALKS en ADS (PDF | 47 pagina's | 781 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over invoering helmplicht voor snorfietsers - Documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over de invoering van de helmplicht voor snorfietsers. Het verzoek is op 4 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 4 juli 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg over briefstand van zaken ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over haar brief over de stand van zaken van het ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de Strandrups in Noordwijk

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat komend strandseizoen een einde lijkt te komen aan de zogenaamde Strandrups van Noordwijk.

  Bekijk document gepubliceerd op