Zoekresultaten  1-10 van de 882 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Verkeerverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
 • Effecten aanvullend klimaatpakket Voorjaarsnota op personenvervoer

  In het voorjaar heeft het kabinet een aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Deze factsheet bevat de externe doorrekeningen van enkele beleidswijzigingen in de sector mobiliteit voor elektrische personenauto's. De berekeningen zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met toelichting op circulaire klimaatmaatregelen

  Staatsecretris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen voor het verwezenlijken van de doelen van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) en een extra CO2-reductie van 2 Mton. Daarnaast informeert zij de Kamer over acties die het kabinet al heeft ondernomen voor het klimaatdoel voor de circulaire economie. Ook gaat zij in op de motie van de Tweede Kamerleden Bontenbal (CDA) en Haverkort (VVD). Deze motie verzoekt om aanvullende normerende maatregelen te verkennen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enige andere wetten. De Eerste Kamerfracties van BBB en GroenLinks - PvdA hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele bijeenkomst van ministers milieu en energie 10 en 11 juli 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de informele bijeenkomst van milieuministers op 10 juli 2023 en de gedeelde informele bijeenkomst van ministers voor milieu en energie op 11 juli 2023. Deze vonden plaats in Valladolid, Spanje. Daarnaast informeren zij de Kamer over het akkoord in de trilogen over de verordening over ozonlaag afbrekende stoffen en de stand van zaken in de trilogen over de verordening over gefluoreerde broeikasgassen. Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstbeeld stedelijke zonering

  Het rapport bespreekt de route naar zero emissie mobiliteit voor verschillende voertuigcategorieën en de relatie met zero-emissiezones. Daarnaast gaat het in op de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de zero-emissiezone als versnellingsmaatregel voor de klimaatdoelstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dutch BEV policy in an international perspective June 2023

  Het rapport vergelijkt het Nederlandse beleid voor BEV personenauto’s (Batterij Elektrisch Voertuig) met het beleid van andere Europese landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de ingroei van elektrische auto’s

  Staatssecretaris Heijnen (IenW)) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van haar streven dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. De Tweede Kamerleden Van Ginneken en Boucke (beiden D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectstudie Terugsluis

  Een effectstudie naar het (concept‐) meerjarenprogramma Verduurzaming en Innovatie Vervoerssector 2026‐2030. Dit programma beschrijft hoe de opbrengst van de aanstaande vrachtwagenheffing terug zal vloeien naar de sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schriftelijk Overleg Eerste Kamer 7 september 2022 over stikstofbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op